Kuzey Haymana’da (Ankara, Türkiye) üst paleosen – alt eosen istifinde planktonik foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili ilk bulgular

2017-04-10
Bu çalışma Haymana Havzası’nda Paleosen Eosen Termal Maksimumun (PETM) planktonik foraminifer kaydını belirlemeyi amaçlayan yükseklisans tezinin ilk bulgularını içermektedir. PETM, yaklaşık 56 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir küresel ısınma olayıdır. Bu olay planktonik foraminiferlerde dönüşüme neden olmuş, Planktonik Foraminifera Ekskürsiyon Taksonları (PFET) adı verilen üç farklı tür Paleosen/Eosen (P/E) sınırında ortaya çıkmış ve PETM’in bitişiyle yok olmuşlardır. P/E sınırı ve PETM’yi belirlemek amacıyla, Haymana ilçesinin kuzeyinde bulunan Yeşilyurt köyü civarında, uyumsuzluğa dair kanıtın gözlemlenmediği şeyl istifinden bir stratigrafik kesit ölçülmüş ve genelde birer metre aralıklarla, toplam olarak 28 adet örnek alınmıştır. Örnekler yıkanarak hazırlanmış ve 63 mm üstünden toplanan bireylerden sayısal analiz yapılmıştır. Her örnekten yaklaşık 300 birey toplanmış olup tür seviyesinde sayımlar devam etmektedir. Ölçülü kesitin biyostratigrafik çatısı kurulmuş olup, kesit en altta Globanomalina pseudomenardii (P4) Zonuyla başlamıştır. Morozovella subbotinae’nın ilk çıkışı ile P5 Zonunun alt sınırı belirlenmiştir. Çok kısa bir biyokronostratigrafik aralığa karşılık gelen E1 Zonu ise, PFET’lerin örneklerde belirlenememesi nedeniyle tanımlanamamıştır. Olası P/E sınırının belirlendiği örnekler arasından santimetre bazında tekrar örnekleme yapılarak bu türlerin varlığı araştırılacak ve E1 Zonu tanımlanmaya çalışılacaktır. E2 Zonunun alt sınırı Pseudohastigerina wilcoxensis’in ilk çıkışı ile belirlenmiştir. Ancak, E3 Zonunun alt sınırı M. velascoensis’in kesit boyunca hiçbir örnekte bulunmaması sebebiyle ayırt edilememiştir. Sayısal analiz, kesit boyunca cins bazında bolluk ve çeşitlilik değişimlerini ortaya koymuştur. Planktonik foraminifer topluluğunda genelde küçük boyutlu formların (63-105mm arası) baskın olduğu, büyük formların (>105 mm) sayısının ise beklenenden çok az olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, iki-sıralı formlar örneklerde olağandışı bir şekilde yüksek bollukta olup, istifin üst kısımlarına doğru bu bolluk azalmaktadır. Acarinina ve Subbotina cinslerinin bollukları bütün örneklerde yaklaşık birbirine benzer oranda olup, Morozovella cinsinin bolluğu ise istifin üst kısımlarında artmaktadır. Bunun yanısıra, ombilik çevresinde ve karenindeki dikensi süslerin fazlalığıyla diğer morozovellid türlerinden kolayca ayrılan türler olan M. pasionensis ve zon belirleyici M. velascoensis’in hiçbir örnekte bulunmaması dikkat çekicidir. Sonuç olarak, bulgular, bu kompleks Morozovella türlerinin yaşayamayacağı, fırsatçı olarak tanımlanan küçük boyutlu iki-sıralı formların ise bollaşmasına ve diğer grupların da küçük boyutlu formlarla temsil edilmesine sebep olan olası ötrofik paleoortamsal koşulların varlığını göstermektedir.

Suggestions

Assessment of temporal variation and sources of PCBs in the sediments of Mediterranean Sea, Mersin Bay, Turkey
Gedik, Kadir; İmamoğlu, İpek (Elsevier BV, 2011-01-01)
Information on temporal distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the coastal sediments of Mediterranean Sea, Mersin was compiled using data published between 1980 and 2009, and the present study. The first congener specific PCB results from the region yield concentration levels of Sigma(41) PCBs in sediments ranging from 0.61 to 1.04 ng g(-1). Sediment profiles show penta-, hexa- and hepta-chlorobiphenyls, specifically, #149 and 153 as the most abundant congeners in all samples. Comparison of tot...
Rebuttal to "Evaluation of surface water quality and heavy metal pollution of Coruh River Basin (Turkey) by multivariate statistical methods'' by Bilgin and Konanc (Environ Earth Sci 2016; 75:1029)
BAYRAM, ADEM (2017-10-01)
The paper entitled "Evaluation of surface water quality and heavy metal pollution of Coruh River Basin (Turkey) by multivariate statistical methods'' by Bilgin and Konanc (Environ Earth Sci 75: 1029, 2016) was discussed. The authors made a great effort measuring 21 water quality indicators for the surface waters from 14 monitoring and sampling stations selected in the Coruh River Basin (northeastern Turkey) during a period from June 2014 to May 2015. Unfortunately, various mistakes, e.g., several misevaluat...
Comparison Of Formulae For Shear Strength Of Unsaturated Soils
Zehtab, Kaveh Hassan; Toker, Nabi Kartal; Ahmadiadli, Mohammad (2012-06-30)
During last 60 years many research studies have been conducted on calculation of shear strength of unsaturated soils and effects of matric suction on it. Several formulae are developed for predicting shear strength of unsaturated soils, based on strength tests on unsaturated soils. A variety of experimental techniques and laboratory equipment are used for unsaturated shear strength characterization. This study discusses the accuracy of shear strength prediction for unsaturated soils with three different for...
A study on heat transfer inside the wellbore during drilling operations
Apak, Esat Can; Özbayoğlu, Evren; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2006)
Analysis of the drilling fluid temperature in a circulating well is the main objective of this study. Initially, an analytical temperature distribution model, which utilizes basic energy conservation principle, is presented for this purpose. A computer program is written in order to easily implement this model to different cases. Variables that have significant effect on temperature profile are observed. Since the verification of the analytical model is not probable for many cases, a computer program (ANSYS...
An Investigation of the Ground Motion Scaling Procedures for the Nonlinear Seismic Analyses of Concrete Gravity Dams
Soysal, BERAT FEYZA; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (2019-07-03)
Seismic assessment of gravity dams is generally carried out using time history analyses. Scaling of the motions is commonly used; however, in contrast to buildings, the performance of scaling procedures at predicting the mean and reducing the dispersion in engineering demand parameters (EDPs) is not known. The main goal of this study is to assess the performance of different scaling procedures in predicting seismic demands on dams. The performance regarding the prediction of the damage and the required numb...
Citation Formats
G. Tanık and S. Altıner, “Kuzey Haymana’da (Ankara, Türkiye) üst paleosen – alt eosen istifinde planktonik foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili ilk bulgular,” 2017, p. 646, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/67967e4b442a097_ek.pdf.