Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi

2019-12-01
ERTEM, HASAN YÜCEL
Gökalp, Gökçe
Yükseköğretim kurumları kendi niteliklerini yansıtan özel bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer, örgüt iklimi kavramı ile nitelendirilebilirken iklimin açık ya da kapalı olması yükseköğrenim bileşenleri arasındaki etkileşim ve güveni belirlemektedir. Açık iklime sahip olan yükseköğretim kurumlarında yüksek düzeyde etkileşim ve güven hâkimken kapalı iklime sahip olan kurumlarda etkileşim ve güven düşük düzeydedir. Yükseköğretimin önemli bir parçası olan lisansüstü eğitimde araştırma ve geliştirme etkinlikleri yoğun olarak gerçekleşmektedir. Fakat Türkiye’de lisansüstü eğitimde örgüt iklimini araştıran bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Dolayısıyla lisansüstü eğitimde örgüt ikliminin araştırılması; araştırma, uygulama ve kuram boyutlarında büyük öneme sahiptir. Bu çalışma, lisansüstü eğitim düzeyinde örgüt iklimini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma genel tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini araştırma üniversitelerinde lisansüstü eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem, bu evrenden iki grup halinde rastlantısal olarak seçilmiştir. İlk gruptaki 301 öğrenciye beş boyutta oluşturulan 35 maddeli ve beşli Likert tipi ölçek uygulanmıştır. Öğrencilerden toplanan veri açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz sonucunda ölçekte güncellemeler olmuş ve altı boyuttaki 28 maddeli ve beşli Likert tipi ölçek İkinci gruptaki 653 farklı lisansüstü öğrenciye uygulanmıştır. Veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Sonuçlara göre ölçek; akademik iklim, sosyal iklim, yönetimsel iklim, bölüm iklimi, öğretim üyesi ile ilişkili iklim ve danışman ile ilişkili iklim olmak üzere altı boyut ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ölçeğin Türkiye bağlamında güvenilir ve geçerli olduğu ispatlanmıştır.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Exploring the research assistants' opinions regarding the effects of gradute course on their research skills and science perception
Yasan, Nehir; Yıldırım, İbrahim Soner; Medeni, Tunç; Department of Science and Technology Policy Studies (2011)
The aim of this qualitative study was to explore research assistants’ opinions regarding the courses they take during their graduate study in terms of improving their science perception and research skills. The research questions include research assistants’ assessments about the effectiveness of graduate courses on research skills and science perception, their evaluation of the graduate programs in terms of improving science perception, and their suggestions on the improvement of the quality of the graduat...
Prospective English teachers’ views on the physical environment, human resources, and program of their departments
Eret, Esra; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of the present study is to investigate the prospective English teachers’ views on the physical environment, human resources, and program of their departments. Participants of the study were 278 fourth year prospective English teachers (senior students) from three public universities in Ankara. A fifty-six-item questionnaire, developed by the researcher and subjected to factor and reliability analysis, was used for data collection. Data were collected from all fourth year prospective teachers. St...
ROLE STRESSORS OF EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO THEIR JOB SATISFACTION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
Güneyli, Duygu; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-9)
Higher education institutions are complex organizations where role stressors easily occur due to their interdependent and interrelated nature. As the effectiveness of universities primarily depend on academic staff, their job satisfaction is just as important. Being a key member of universities, EFL instructors are mainly responsible for providing effective English language teaching in higher education. The purpose of this research is to show how EFL instructors experience their roles in higher education wi...
An assessment of academic writing needs of graduate students
Akcaoğlu, M. Öztürk; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2011)
This study mainly aimed at investigating the academic writing needs and writing self-efficacy beliefs of graduate students studying at an English-medium university, Ankara. Furthermore, such areas that have a crucial role in determining writing needs as the frequency of writing tasks, usefulness of written sources, perceived importance of academic writing, and role of Turkish while writing were explored. In this study, quantitative data via “Academic Writing Needs Assessment Survey for Graduate Students” we...
Evaluation of a computerized language learning architecture at university level: a case study
Yazıcı, Ceylan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2009)
The aim of this study was to evaluate the perceived benefits of an English language learning architecture of a preparatory language school of a private university from the current students’, previous students’, teachers’ and administrators’ point of view. The study investigated the reactions towards the two parts of the learning architecture designed to teach English through a blended learning system, focusing on the system’s benefits for the students’ language skills as well as transferable skills such as ...
Citation Formats
H. Y. ERTEM and G. Gökalp, “Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 784–797, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/56336.