Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları

2015-12
Önder, Çetin
Erdil, Selin Eser
Akademik araştırma giderek artan ölçüde dışsal düzenlemelerle yönetilir hale gelmektedir. Bu düzenlemelerin en önemli unsurlarından bazıları akademisyenlerin bilimsel yayın üretkenliklerinin artırılmasına ilişkindir. Bu çalışmada, Türk üniversitelerinin işletme bölümlerindeki öğretim üyelerinin 2007 ve 2011 yılları arasındaki bilimsel yayın üretkenliklerinin öncülleri görgül olarak incelenmektedir. Bulgular, öğretim üyelerinin ancak bir kısmının düzenlemelerde öngörülen türde bilimsel yayın yaptığını; üretkenliklerinin de üniversite, bölüm veya birey düzeyindeki bazı faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılaştığını göstermektedir. Çalışmada, söz konusu bulguların kavramsal ve yönetimsel sonuçları tartışılmaktadır.

Suggestions

Tedarik Tabanı Yapısının Sürdürülebilirlik Performansı Üzerine Etkisi
Akın Ateş, Melek; Luzzini, Davide(2018-12-31)
Giderek karmaşıklaşan ve sınırların kalktığı günümüz dünyasında, şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik, şirketlerin sadece ekonomik performanslarının değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal performanslarının da yüksek olmasını gerektirir. Birçok güncel araştırma, şirketlerin öz kaynaklarının artık yeterli olmadığını ve sürdürülebilirlik performansını arttırmak için şirketlerin tedarikçileri ile stratejik işbirliği içinde bulunması gerektiğini...
Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri
Taneri, Pervin Oya (2013-05-17)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Otomobil Yolcularına Yönelik Bilgi-Eğlence Sistemlerinde Kullanıcı Beklentileri ve Tasarım Öngörüleri
Şen, Güzin; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Otomotiv kullanıcı arayüzleri sürücü deneyimine odaklanarak tasarlanagelmiştir. Bu nedenle, otomobillerde ön koltukta oturan yolcuyu kendine ait ilgi ve ihtiyaçları olan bir kullanıcı olarak ele alan kapsamlı bilgi-eğlence sistemi çözümlerine rastlanmamaktadır. Bu bildiri, kullanıcı ihtiyaçlarının ve teknoloji trendlerinin analizi ışığında, ön koltuk yolcusu için tasarlanmış bir bilgi-eğlence sistemi önerisi ve 27 katılımcının bu tasarım önerisini bir seyahat senaryosu içinde sanal gerçeklik simülasyonuyla ...
Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Şti. Firmasının “Finnet Analiz Excel Modülü”, “Queenstocks Professional”, “Finnet Haber Analiz” ve “StocKKeys” İsimli Veri Hizmetlerinin Satın Alınması
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2015-12-31)
Bu projenin amacı Fakültemiz İşletme Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı bölümde öğretim üyeliği yapan akademisyenlerin araştırma ve yurtdışı yayın potansiyellerini arttırmaktır. Günümüzde ulusal ve uluslararası finansal verilere sağlıklı ve kolay erişim, SSCI gibi tarama endekslerinde yer alan akademik dergilerde yayın yapabilme olasılığını arttırmaktadır. Katıldığımız kongrelerde ve izlediğimiz akademik yayınlarda Türkiye’de araştırma yapan akademisyen ve y...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31)
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı ku...
Citation Formats
Ç. Önder and S. E. Erdil, “Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 3, pp. 481–519, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/781.