Türk Bankacılık Sistemi için Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini

Download
2006-6
Kılıç, Süleyman Bilgin
Bu çalışmada, Türkiye’de, finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların mali başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik çok kriterli karar analizine (ÇKKA) dayanan bir erken uyarı modelinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, öncelikle mali başarısızlığın yaşanmasından bir yıl öncesi için, başarısız olan ve faaliyetini sürdüren bankaları birbirinden ayırt eden 10 rasyo (erken uyarı göstergesi) saptanmıştır. Daha sonra, bu rasyolar ÇKKA’ya dayalı bir yaklaşım olan ELECTRE TRI modelinde kriter olarak kullanılmış ve bankalar bu modele göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, tahmin edilen erken uyarı sisteminin uygulanması ile, mali başarısızlık sonucu gerçekleştirilen yeniden yapılandırma maliyetlerinden büyük oranda kaçınma şansının olduğunu göstermektedir.

Suggestions

AN APPROACH FOR EXTENDING PROMETHEE TO REFLECT CHOICE BEHAVIOUR OF THE DECISION MAKER
Karasakal, Esra; Bozkurt, Ahmet (2019-08-01)
In this study, an approach based on PROMETHEE is developed to correctly reflect the choice behavior of the decision maker that is not explained by the utility theory. The prospect theory argues that losses have higher impact than gains. We integrate the prospect theory into PROMETHEE through defining new preference functions. The proposed approach is behaviorally realistic and tolerates some degree of intransitivities in the preferences of the decision maker. For determining the criteria weights, we utilize...
Characterization of the production processes and developing of fundamental knowledge on semiconductor nanocrystal based materials
Seyhan, Ayşe; Aydınlı, Atilla; Mogaddam, P. A. Nader; Bostancı, Umut; Kulakcı, Mustafa(2010)
Italya ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde oluşturulan proje programı ile desteklenen bu projede aşağıda belirtilen konular araştırılımış ve sonuçlar elde edilmiştir. Projede eş-saçtırma yöntemi Si, Ge ve SiGe nanokristallerin SiO2 matris içinde üretilmiştir. Üretilen nanokristaller çeşitli tanı ve analiz teknikleri (Fotolüminesans,TRPL, Raman, FTIR, XPS, I-V ölçümleri) ile incelenmiş ve üretim süreçlerine geri besleme sağlanmıştır. Böylece ...
An Empirical Investigation Of Payment Performance For Consumer Loans In Turkey
Özdemir, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This paper explores the relationship between consumer credit clients’ payment performance and some demographic and financial variables. Data to examine this relationship is obtained from the customer records of a private bank in Turkey. A logistic binary regression is used to evaluate the data. Financial variables rather than the demographic characteristics of clients have significant influence on customers’ pay back performance. Thus, the longer the maturity time and the higher the interest rate, the highe...
Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi
İnal, Yavuz; Özen Çınar, Nesibe; Çağıltay, Kürşat (2016)
Bu çalışmada Türkiye'de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi yapılarak arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışlarının analizi amaçlanmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yürütülen çalışmanın ilk aşamasında içerik analizi yöntemi ile kurumların internet sitelerindeki arama alanlarının mevcut durumları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 20 katılımcı ile birlikte arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışla...
An analysis of stock splitz in the İstanbul Stock Exchange
Yılmaz, Işıl Sevilay; Rhoades, Seza Danışoğlu; Department of Business Administration (2003)
The primary purpose of this study is to test the validity of the trading range hypothesis as a basis for stock split decisions of Turkish companies. In the first part, the liquidity effects of stock splits on Turkish stocks are examined. Second, the optimal trading ranges for different-sized firms and firms with different investor bases are determined. Finally, the main empirical question of the study is analyzed by testing whether or not Turkish firms whose share prices rise above their optimal trading ran...
Citation Formats
S. B. Kılıç, “Türk Bankacılık Sistemi için Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 117–154, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/99.