Kitap Tanıtımı: "Teo Nichols ve Nadir Suğur, Global İşletme, Yerel Emek: Türkiye’de İşçiler ve Modern Fabrika"

Download
2006-6
Öz, Özlem

Suggestions

Vergiler ve Kayıtdışı Ekonomi: Bir Değerlendirme ve Türkiye Örneği
Elgin, Ceyhun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
A hierarchical modeling tool for ınstructional design
Azgür, Mehmet Serhat; Doğru, Ali Hikmet; Department of Computer Engineering (2010)
A component-oriented tool for hierarchical modeling of instructional designs is developed. The motivation is to show that hierarchical representation of instructional designs is easier, better and more effective for modeling. Additionally a modeling language is developed to provide an effective, flexible and easy to use integration model in which all teaching components are discovered, defined and connected. In order to fulfill the above purposes an abstract notation is developed that is sufficiently genera...
Bir Ahşap Yapı Kültürünün Yokoluşu: Gölyaka
Erman, Ercüment (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
Anadolu'nun kasaba gibi kimi küçük yerleşimleri, kendilerine kimlik veren mütevazi bir mimariye sahiptir. Bu yapılar ait oldukları dönemlerle, bazen geç Osmanlı, bazen Modern veya başka mimari imgeleri ile bizlere belirli değerlere sahip olduklarını göstererek fiziki çevremize anlam katarlar. Bu yapılardan bazıları Milli Mimarlık döneminin kimi geniş saçaklı ve kemerli pencereli örnekleri olan tren istasyonu, belediye, hükümet konağı, ilkokul veya adliye yapılarıdır. Sivil mimari örnekleri olan evler ise, y...
Cu-catalyzed selective mono-n-heteroarylation of chiral diamines & asymmetric conjugate addition of dibenzoylmethane to trans-beta-nitrostyrene
Ünver, Muhammet Yağız; Tanyeli, Cihangir; Department of Chemistry (2013)
In the first part of the thesis, a new methodology has been developed to desymmetrize trans-(R,R)-cyclohexane-1,2-diamine, a C2-symmetrical most demanding chiral backbone, by using copper chemistry (modified Ullman). Various halo substituted nitrogen heteroaromatic compounds were selectively introduced to one of the diamine unit. 10 novel coupling products were synthesized in a single step procedure. These resultant coupling products have amidine motifs which can be valuable candidates as a basic catalophor...
Kitap Tanıtımı: "Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim, İstanbul, 202 s."
Yeldan, Erinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Citation Formats
Ö. Öz, “Kitap Tanıtımı: “Teo Nichols ve Nadir Suğur, Global İşletme, Yerel Emek: Türkiye’de İşçiler ve Modern Fabrika”,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 1, pp. 161–167, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/101/73.