İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları

Download
2009
Sayım, Kadire Zeynep
Bu makalede çokuluslu şirketlerin doğrudan sermaye yatırımı yaptıkları ülkelerdeki yönetimsel politika ve uygulamaları yönünden ‘yenilikçiliği’ irdelenmiştir. Bu amaçla Amerikan sermayeli firmaların merkezlerinde geliştirip Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerine aktardıkları insan kaynakları (ĐK) yönetimi alanındaki ‘yenilikçi’ politika ve uygulamaları araştırılmıştır. Yönetimsel politika aktarımında en önemli etkenler olan ulusal iş sistemleri ve bu bağlamda ülkeler arasındaki ‘üstünlük’ ve iş sisteminin değişime açıklığı gibi makro düzey etkenlerin yanında sektörel ve örgütsel değişkenlerin etkileri geniş kapsamlı nitel örnek olay çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. Bulgular Amerikan şirketlerinin merkezde geliştirilen ĐK politika ve uygulamalarını Türkiye’ye aktararak bu alanda ‘yenilikçi’ olduklarını göstermiştir. Bu aktarımda en önemli etkenlerin makro düzeyde Türk iş sisteminin yapısı ve en ayırt edici özelliklerinden biri olan holdinglerin etkisi, mikro düzeydeyse şirketlerin çeşitli özellikleri ve bilhassa Türk yöneticilerinin yönetimsel ‘yenilikçiliğe’ olan açıklığı olarak bulunmuştur.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları
Sayım, Kadire Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede çokuluslu şirketlerin doğrudan sermaye yatırımı yaptıkları ülkelerdeki yönetimsel politika ve uygulamaları yönünden ‘yenilikçiliği’ irdelenmiştir. Bu amaçla Amerikan sermayeli firmaların merkezlerinde geliştirip Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerine aktardıkları insan kaynakları (İK) yönetimi alanındaki ‘yenilikçi’ politika ve uygulamaları araştırılmıştır. Yönetimsel politika aktarımında en önemli etkenler olan ulusal iş sistemleri ve bu bağlamda ülkeler arasındaki ‘üstünlük’ ve iş sistemini...
EXPLORING THE EXPERIENCES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS COMBINING WORK AND SCHOOL: A CRITICAL ETHNOGRAPHIC STUDY
BAKIRCI, BURAKCAN; ENGİN, CENNET; Department of Curriculum and Instruction (2022-9-27)
The purpose of this qualitative study was to explore experiences of the students working on the farm in and the role of school in their lives from the perspectives of students, parents, and teachers. A middle school was chosen in a district of Şanlıurfa. Critical ethnography was used to conduct the study as it gives voice to the participants to describe their situation and to bring consciousness to them. For the data collection, semi-structured interviews, observation, and field journals were used. The part...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Dijital dönüşümün etkisinde verimli istihdam yönetimi: yol haritası önerisi
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (2019-06-01)
Dijital dönüşüm devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle birlikte önümüzdeki yıllarda kas gücüyle yapılan birçok mesleğin risk altında olması ve dijital dönüşümün gerektirdiği yetkinlikleri kapsayan yeni mesleklerin gündeme gelmesi öngörülmektedir. Artan işsizlik sorunuyla karşılaşmamak ve gerçekleşen bu dönüşüme zamanında ayak uydurabilmek için, bu değişimin hedef odaklı bir yaklaşım ile yönetilerek, uzun vadeli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu motivasyon ile bu çalışm...
EXPLORING PREPARATORY SCHOOL INSTRUCTORS’ VIEWS AND PRACTICES RELATED TO DIVERSITY AND INCLUSION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY
Moran, Meltem Deniz; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2022-9)
Schools reflect the larger society they belong to and therefore it is significant for teachers to raise respectful and tolerant generations towards those who are “different”. The issues of diversity and inclusion have a long history and different aspects. This qualitative case study aimed to explore English language preparatory school instructors’ views and practices regarding diversity and inclusion in language classes. The study was conducted at a foundation university’s English language preparatory progr...
Citation Formats
K. Z. Sayım, “İnsan kaynakları yönetiminde ‘Yenilikçilik’: Çokuluslu Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki politika ve uygulamaları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 281–314, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/298.