Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri Ve Kafkasya'da Bölgesel İşbirliği Potansiyeli.

2009-12-31
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme eğilimi ve potansiyelini analiz etmek ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin Kafkasya bölgesinde istikrar ve işbirliğine etkilerini incelemektir. Türkiye ve RF arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yaratacağı bölgesel işbirliği potansiyeli incelenirken, uluslararası düzeyde iki faktöre özel olarak yer verilecektir. Öncelikle, gerek Türkiye-RF ilişkilerinde, gerekse Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile ilişkilerinde petrol ve doğal gaz ticareti ve taşımacılığı özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye-RF ve bölgesel ilişkilerin anlaşılabilmesi için küresel düzeydeki enerji ekonomisi ve politikalarının da göz önüne alınması gerekmektedir. İkinci olarak, AB'ye aday ülke konumunda bir ülke olan Türkiye'nin RF ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkileri incelenirken AB'nin politikalarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. AB, Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) kapsamında Güney Kafkasya ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaktadır. AB'nin Gürcistan-RF arasından ateşkesin sağlanmasına ilişkin aktif tutumu da, yakın gelecekte AB'nin Kafkasya'da daha etkin olmaya çalışacağını göstermektedir. AB ayrıca en önemli doğal gaz tüketicilerinden biri olarak özellikle enerji politikaları kapsamında RF ile özel ilişkiler geliştirmektedir. Bu nedenlerle Türkiye-RF ilişkileri ve bölgesel işbirliği incelenirken bu ülkelerin AB ile ilişkilerine de özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

Suggestions

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetlerin Mekânsal Dağılımı Ve Rekabetçi Yapısı
Öz, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-12)
Bu makale, Türkiye örneğinde ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımı ile uluslararası rekabet gücü arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin mekânsal dağılımının genel görünümü ve tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ardından, Türkiye’nin rekabetçi yapısının mevcut durumu ve tarihsel gelişimi özetlenmektedir. Rekabet gücü ve mekânsal dağılım arasındaki ilişkinin niteliğini anlama çabası izleyen bölümün ana temasını oluşturmaktadır. Sonuç bö...
Türkiye'de Siyasi Rekabet ve Yogunlasma Indeksi
Özen, İlhan Can(2015-12-31)
Bu projenin temel amaci, Türkiye'de olusan siyasi yapiyi, cografi olarak yapitaslarina ayirmak ve bu yapiyi cografi rekabet ve yogunlasma indekslerine ayirmaktir. Ilk asamada farkli seçim senelerindeki ilçe bazindaki oylama sonuçlari toplanarak, haritalandirilacak ve Türkiye'nin seneler içinde degisen siyasi yapisi ortaya konacaktir. Arastirmanin bir sonraki asamasinda ilk asamada olusturulan haritalar kullanilarak, Türkiye'deki farkli il ve ilçelerinde parti yapisinin ne kadar rekabetçi veya yogunlasmaci...
The Press portrayal of turban affair in Turkey
Alan, Aslı; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
he aim of this study is to analyze the press coverage of the turban affair in Turkey, which has been a controversial political issue for the last twenty years. In addition to symbolizing the revival of political Islam in the country, turban issue has also created an upward polarization in the society. In an attempt to highlight the role of the media on turban issue, textual analysis was implemented to the articles of columnists of five national dailies which assumed to be the representative of different ten...
Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Demir, Tuba (null; 2018-05-04)
The purpose of this study is to reveal similarities and differences of Turkey and Switzerland's 8th grade social studies curriculum in terms ofcontent, objectives, measurement and evaluation. The survey model was used in the study. A horizontal approach was adopted fromcomparative education approaches and a document analysis was conducted in the study. According to the findings of the research; Socialstudies in Turkey and Switzerland, this course was conducted with the name of Social sciences up to 8th grad...
The Privatisation Experience In Turkey And Argentina: A Comparative Study, 1986-2007
Karataş, Cevat; Ercan, Metin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This paper examines and compares in details the privatiation experiences in Turkey and Argentina during the 1986-2007 period. The sales methods used in both countries are discussed and public offer and block sales are appraised to reflect their impacts on the welfare of the society. The privatisation practice of Argentina is discussed in terms of its scope,sales method and post-privatisation results and in particular key issues such as monopolisation and consumers’ protection are accentuated.The effectivene...
Citation Formats
E. Taymaz, “Türkiye Rusya Federasyonu Ekonomik İlişkileri Ve Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Potansiyeli.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59504.