İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi

2009-12-31
Zafer, Ağacık
Genel olarak bir diferansiyel denklemin veya bir fark denklemin çözümlerini tam olarak bulmak mümkün değildir. Bu nedenle, çözümlerin davranışı hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Diferansiyel denklemlerin ve fark denklemlerin zaman skalası yardımıyla birlikte incelenmesi son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Projede dinamik denklemlerin çözümlerinin davranışı incelendikten sonra elde edilen bulgular bilgisayar yardımıyla test edilecektir. Proje sonucunda verilen bir dinamik denklemin çözümlerinin salınımlı olabilmesi için verilen yeni yeter koşulların geliştirilebilmesi söz konusu olabilecektir.
Citation Formats
A. Zafer, “İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58629.