İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi

2009-12-31
Zafer, Ağacık
Genel olarak bir diferansiyel denklemin veya bir fark denklemin çözümlerini tam olarak bulmak mümkün değildir. Bu nedenle, çözümlerin davranışı hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Diferansiyel denklemlerin ve fark denklemlerin zaman skalası yardımıyla birlikte incelenmesi son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Projede dinamik denklemlerin çözümlerinin davranışı incelendikten sonra elde edilen bulgular bilgisayar yardımıyla test edilecektir. Proje sonucunda verilen bir dinamik denklemin çözümlerinin salınımlı olabilmesi için verilen yeni yeter koşulların geliştirilebilmesi söz konusu olabilecektir.

Suggestions

Coefficients of folding polynomials attached to Lie algebras of rank two
Aydoğdu, Muhammed; Küçüksakallı, Ömer; Department of Mathematics (2021-7-9)
Let g be a Lie algebra over a field F, and let h be a Cartan subalgebra of g. The dual space h∗ of h forms a root system. Reflections in the hyperplanes orthogonal to the simple roots of h∗ generate the Weyl group of g. If h is the generalized cosine function associated with the Weyl group of g, then for a nonnegative integer k, the generalized Chebyshev polynomial associated with g is defined by Pkg(h(x)) = h(kx). In this thesis, general formulae for PkB2 and PkG2 will be found and some algebraic properti...
Çok Katmanlı Eniyileme Problemlerinin Türev Gerektirmeyen Yöntemlerle Çözümü
Karasözen, Bülent(2009-12-31)
Kısmi türevli denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak ayrıklaştırılması sonucu elde edilen büyük çapataki eniyileme problemlerinin etkin çözümü büyük önem taşımaktadır. Bu tür problemlerin çözümü için, son yıllarda geliştirilen az bilgisayar zamanı ve bilgisayar belliği gerektiren çok-düzeyli eniyileme yöntemlerinin, türev gerektirmiyen eniyileme yöntemleriyle birlikte mühendislikte karşılaşılan büyük çaptaki eniyileme problemlerine uygulanması planlanmıştır. Tez öğrencileri Bengisen Pekmen ve Ha...
Experimental and numerical investigation of vortex formation at multiple horizontal intakes
Yıldırım, Tuğçe; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2020-8)
Although most of the equations given in the literature for critical submergence are for symmetrical single intakes; in practice approach flow conditions are not mainly symmetrical. In this study, formation of the vortices in asymmetrical approach flow conditions was investigated for a multiple water intake structure composed of a reservoir and several pipe systems. Different scenarios were tested when some of the intake units were in operation whereas some others were not. The geometrical and hydraulic...
Optimal market making models in high-frequency trading
Aydoğan, Burcu; Uğur, Ömür; Aksoy, Ümit; Department of Financial Mathematics (2021-4-08)
In this thesis, we aim to develop optimal trading strategies in a limit order book for high-frequency trading by stochastic control theory. First, we address for evolving optimal prices where the underlying asset follows the Heston stochastic volatility model including jump components to explore the effect of the arrival of the orders. The goal of the market maker is to maximize her expected return while controlling the inventories where the remaining is charged with a liquidation cost. Two types of ...
İstatistiksel Mekanik II: Alanların İstatistiksel Fiziği
Kardar, Mehran; Özpineci, Altuğ(2008)
Bu, istatistiksel mekanik hakkında iki dönemlik bir dersin ikinci dönemidir. Termodinamik yasaları ve sıcaklık, iş, ısı ve entropi kavramları ve termodinamiğin yasaları gibi temel prensipler, 8.334'te incelenmiştir. Hidrodinamik limit ve alanların klasik kuramı gibi modern istatistiksel mekanik başlıkları da araştırılmıştır. Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde (http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.
Citation Formats
A. Zafer, “İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58629.