Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı
Arıkan, Mehmet Fırat; Yilmaz, Kürşat; Seçgin, Merve(2018-12-31)
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold...
Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının sınıflandırma problemi
Kaya, Burak(2018-12-31)
Projede, Cantor uzayının minimal homeomorfizmalarının eşleniklik bağıntısının Borel karmaşıklığı incelenecektir. Projenin hedeflerinden birisi, bu tip homeomorfizmaların eşleniklik problemi için tam-değişmezler bularak ilg...
Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları
Benli, Mustafa Gökhan(2017-12-31)
Bu projede orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları hakkında araştırma yapılacaktır. Grubun yapısı ile spektrum arasındaki bağlantı incelenecektir.
G_2 veya Spin(7) Dolanıma Sahip Kalibre Edilmiş Manifoldlardaki Phi-Özgür Altmanifoldların Geometrisi / Geometry of Phi-Free Submanifolds in Calibrated Manifolds with G_2 or Spin(7) Holonomy
Ünal, İbrahim(2017-12-31)
Bu projede G_2 veya Spin(7) dolanıma sahip kalibre edilmiş manifoldlardaki Phi-özgür altmanifoldların geometrisi sırasıyla ko-birleşme ve Cayley kalibrasyonları için incelenecek ve yönlendirilebilir kapalı bir manifoldun P...
Yüzey Gruplarının Torelli Grubunun İçine Gömülmesi
Pamuk, Mehmetcik; Korkmaz, Mustafa; Pamuk, Semra(2015-12-31)
Topolojideki önemli problemlerden bir tanesi de, bir manifoldun geometrik özelliklerinin manifoldun temel grubunu nasıl etkilediğidir. Herhangi bir grubun bir 4-manifoldun temel grubu olarak görülebileceği bilinmektedir. ...
(2,2)-Groups
Solak, Ebru(2015-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrış...
FLRW uzay zamaninda Rölativist Burgers denklemleri
Okutmuştur, Baver; Uzunca, Murat; Ceylan, Tuba(2014-12-31)
Burgers denklemi akiskanlar dinamigi için önemli bir modeldir. Bu modelin sikistirabilir akiskanlarin Euler denklemlerinden elde edilebildigini biliyoruz. Burgers denklemi ayni zamanda dogrusal olmayan hiperbolik korunum ...
Kesitli Eliptik Yüzeyler, Özyapi Dönüsüm Gruplari ve Uygulamalari
Karayayla, Tolga(2014-12-31)
Bu projenin konusu kompleks cebirsel geometride ele alinan kesitli eliptik yüzeylerin (elliptic surface with section) özyapi dönüsüm gruplari (automorphism groups) ve bu gruplarin belirlenmesi ile elde edilecek bilginin ba...
Eliptik Birim Elemanlar Ve Sınıf Sayısı Hesaplamaları.
Küçüksakallı, Ömer(2011-12-31)
Bölüm Regülatörünün Kuvveti P4 Olan (1,2) Gruplar.
Solak, Ebru(2011-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz değişmeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar.Parçalanamaz (1,2)-grupların izomorfizma sınıflarının matrisler yoluyla belirlenmesi bu projede kullanılacak asıl yöntemdir.Bu proje...