Hide/Show Apps

Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Eğriler Kompleksi

Yönlendirilemeyen bir yüzey üzerindeki eğriler kompleksi, yüzeyin gönderim sınıfları grubunu çalışmak, cebirsel özelliklerini anlayabilmek için gerekli olan en önemli geometrik nesne. Biz de bu kompleksi kullanarak, gönderim sınıfları grubunun bazı cebirsel özelliklerini anlamak istiyoruz. Bunlar yönlendirilebilir yüzeyler için daha önce yapılmıştı. Yönlendirilemeyen yüzeyleri anlamak çok daha karmaşık.