Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi

2009-12-31
AMAÇ VE GEREKÇE Maddenin 4 halinden biri olan ve evrendeki varolan maddenin %99 unun bu halde olduğu düşünülen plazma, günümüz bilim alanlarında yoğun ilgi ile araştırılmaktadır. Özellikle sanayi ve enerji ile ilgili alanlarda plazmaların uygulamaları üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Oluşturulan plazmaların incelenmeleri için elektronik yöntemler geliştirilmiştir. Elektronik “probe” olarak literatürde geçen bu tekniklerin ortak özelliği plazmanın içine sokulan bir cismin plazma içindeki yoğunluk ve sıcaklık ölçümlerine dayalıdır. Fizik bölümümüzde geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk ve tek özelliğini taşıyan atımlı terahertz spektroskop sistemleri ile plazmanın bu özelliklerini hiç plazmaya değmeden veya bir cisim sokmadan ölçmeyi hedefliyoruz. KAPSAM Önerilen projede mevcut atımlı Terahertz spektroskop sisteminden elde edilen terahertz tayf spektrumu ile hem RF hem de DC yöntemler kullanılarak elde edilen plazmaların elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi önerilen projenin ana konusudur. Üretmek istediğimiz plazmaların elektron yoğunluğu ve plazma frekansı GHz ile THz mertebesi arası olacağından terahertz dalgaboylarında, literatürde de görüldüğü gibi, terahertz atım profilinde hem genlik hem de faz değişikliğini görmeyi hedefliyoruz. DC kaynak kullanılarak üretilen plazmaların elektron yoğunluğu 10^8-10^11 cm-3 arası değişirken RF yöntemler ile üretilen plazmaların yoğunlukları 10^10-10^14 cm-3 arası değişmektedir. Bu geniş elektron yoğunluğu için plazma frekansı 10^8-10^11Hz arası yar almaktadır. Drude elektron iletkenlik teorisine baktığımızda bir maddenin dielektrik fonksiyonu hem plazma frekansı hem de elektron arası çarpışma zamanlarına bağlı olarak değiştiğini görüyoruz, bu nedenle terahertz (10^12Hz) alanında bu değişimi gözlemleyebileceğiz. BEKLENİLEN SONUÇ Plazmaların yoğunluğu, THz atım gücüne göre doğrusal olmayan özalliklerini hiç plazmaya değmeden ölçebilmeyi hedefliyoruz.

Suggestions

Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Eğriler Kompleksi
Korkmaz, Mustafa(2010-12-31)
Yönlendirilemeyen bir yüzey üzerindeki eğriler kompleksi, yüzeyin gönderim sınıfları grubunu çalışmak, cebirsel özelliklerini anlayabilmek için gerekli olan en önemli geometrik nesne. Biz de bu kompleksi kullanarak, gönderim sınıfları grubunun bazı cebirsel özelliklerini anlamak istiyoruz. Bunlar yönlendirilebilir yüzeyler için daha önce yapılmıştı. Yönlendirilemeyen yüzeyleri anlamak çok daha karmaşık.
Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz
Armutlu, Can; Sağlam Arı, Güler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşletme bilim dalı altında toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme ve altı sigma konularında yazılan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen yönetim modalarını içe...
Doygun olmayan zeminlerin bağlaşık hidromekanik davranışlarını hidrolik histerezisi katarak açıklayan bir bünye modeli: : UNSATURK 1.0
Eyüpgiller, Mustafa Mert; Kenanoğlu, Melih Birhan; Ülker, Mehmet Barış Can; Toker, Nabi Kartal (2022-09-30)
Bu çalışmada doygun olmayan zeminler (DOZ) için mekanik ve hidrolik etkilerin birlikte elealındığı bağlaşık bir teorik bünye modeli geliştirilmiştir. Model, DOZ su tutma davranışıylabirlikte, izotopik sıkışmayla oluşan boşluk oranı değişimlerine bağlı su tutma eğrilerini deaynı anda dikkate almaktadır. Gerilme durumu değişkenleri olarak bağımsız gerilmebileşenleri, net gerilme ve matrik emmeyi kullanan modelde, mekanik açıdan zeminiskeletinin sahip olduğu elasto‐plastik gerilme‐şekil değiştirme ilişkisi içi...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Design, modelling and analysis of a novel implantable bone conduction hearing aid with a piezoelectric actuator
Koyuncu, Anıl; Özgüven, Hasan Nevzat; Şahin, Melin; Department of Mechanical Engineering (2022-9-01)
This thesis study proposes a novel bone conduction (BC) transducer design, which intends to overcome the drawbacks of conventional bone conduction hearing aids (BCHAs). A piezoelectric actuator design with a rhombus-type mechanical amplifier is chosen as a BC transducer in the first step, and a commercial amplified piezoelectric actuator (APA) is selected for trials. The dynamics of the mechanical amplifier and embedded stacked piezoelectric actuator are formulated separately based on linear analytical appr...
Citation Formats
H. Altan, “Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58743.