Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi

2009-12-31
AMAÇ VE GEREKÇE Maddenin 4 halinden biri olan ve evrendeki varolan maddenin %99 unun bu halde olduğu düşünülen plazma, günümüz bilim alanlarında yoğun ilgi ile araştırılmaktadır. Özellikle sanayi ve enerji ile ilgili alanlarda plazmaların uygulamaları üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Oluşturulan plazmaların incelenmeleri için elektronik yöntemler geliştirilmiştir. Elektronik “probe” olarak literatürde geçen bu tekniklerin ortak özelliği plazmanın içine sokulan bir cismin plazma içindeki yoğunluk ve sıcaklık ölçümlerine dayalıdır. Fizik bölümümüzde geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk ve tek özelliğini taşıyan atımlı terahertz spektroskop sistemleri ile plazmanın bu özelliklerini hiç plazmaya değmeden veya bir cisim sokmadan ölçmeyi hedefliyoruz. KAPSAM Önerilen projede mevcut atımlı Terahertz spektroskop sisteminden elde edilen terahertz tayf spektrumu ile hem RF hem de DC yöntemler kullanılarak elde edilen plazmaların elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi önerilen projenin ana konusudur. Üretmek istediğimiz plazmaların elektron yoğunluğu ve plazma frekansı GHz ile THz mertebesi arası olacağından terahertz dalgaboylarında, literatürde de görüldüğü gibi, terahertz atım profilinde hem genlik hem de faz değişikliğini görmeyi hedefliyoruz. DC kaynak kullanılarak üretilen plazmaların elektron yoğunluğu 10^8-10^11 cm-3 arası değişirken RF yöntemler ile üretilen plazmaların yoğunlukları 10^10-10^14 cm-3 arası değişmektedir. Bu geniş elektron yoğunluğu için plazma frekansı 10^8-10^11Hz arası yar almaktadır. Drude elektron iletkenlik teorisine baktığımızda bir maddenin dielektrik fonksiyonu hem plazma frekansı hem de elektron arası çarpışma zamanlarına bağlı olarak değiştiğini görüyoruz, bu nedenle terahertz (10^12Hz) alanında bu değişimi gözlemleyebileceğiz. BEKLENİLEN SONUÇ Plazmaların yoğunluğu, THz atım gücüne göre doğrusal olmayan özalliklerini hiç plazmaya değmeden ölçebilmeyi hedefliyoruz.

Suggestions

Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz
Armutlu, Can; Sağlam Arı, Güler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşletme bilim dalı altında toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme ve altı sigma konularında yazılan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen yönetim modalarını içe...
Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Eğriler Kompleksi
Korkmaz, Mustafa(2010-12-31)
Yönlendirilemeyen bir yüzey üzerindeki eğriler kompleksi, yüzeyin gönderim sınıfları grubunu çalışmak, cebirsel özelliklerini anlayabilmek için gerekli olan en önemli geometrik nesne. Biz de bu kompleksi kullanarak, gönderim sınıfları grubunun bazı cebirsel özelliklerini anlamak istiyoruz. Bunlar yönlendirilebilir yüzeyler için daha önce yapılmıştı. Yönlendirilemeyen yüzeyleri anlamak çok daha karmaşık.
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
The Effect Of Multiple Performance Criteria Usage On The Just In Time Production And Total Quality Management Implementation Levels: Findings From Turkey
Aydın, Zehra Berna; Tüzüntürk, Selim; Eryılmaz, Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This article examines the effect of the multiple performance criteria usage on Just in Time Production (JIT) and Total Quality Management (TQM) implementation levels. Earlier studies have highlighted that JIT and TQM implementation levels play a major role in the success of organizational performance. Therefore the aim of this study was to determine the significant Balanced Scorecard (BSC) perspectives that may affect JIT and TQM using Logit regression analysis. The analysis process was executed on a sample...
The influences of instructional policies in intensive English programs on novice teacher cognition: Help or hindrance?
Gök, Gökçen; Yiğitoğlu, Nur; Department of English Language Teaching (2015-1)
Defined as “what teachers know, believe and think” (Borg, 2003, p. 81), teacher cognition has been a major research area in the field of language teaching in recent years. Previous research has revealed that teachers’ beliefs play an influential role in their instructional practices, suggesting significant implications for teacher education and development. Exploring L2 novice teachers’ cognition is yet a relatively neglected domain of inquiry (Borg, 2010; Farrell, 2008). In an attempt to address this gap i...
Citation Formats
H. Altan, “Yoğun Plazmaların Terahertz Dalgaboyları İle İncelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58743.