Gençlerle Birlikte Gelecek Haritası Oluşturmak: Güneydoğu Anadolu Gençliğini Anlamak

2009-12-31

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Different dynamics of youth participation in Mardin, Turkey
Konuralp, Özge; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2016)
This study aims to find out different dynamics of youth participation in Mardin, which is one of the least developed regions of Turkey. Throughout the thesis I try to find out different dimensions that influence the level of participation and the different dynamics through which young people differentiate in terms of their social, cultural and political participation. Beyond youth participation researches conducted with young people living in urban areas, I decided to conduct the research in Mardin/South-ea...
Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma
Maraş, Ayşen; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Bu çalışmada, genç yetişkinlerin baba kaybı ve yas deneyimini derinlemesine incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, yedi genç yetişkin ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, “Genç yetişkinlerde baba kaybı nasıl deneyimlenmektedi r?” sorusunu cevaplamak amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler, Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz (Interpretative Phenomenological Analysis) ile analiz edilmiştir. Bu makalede elde edilen temaların dört tanesi ayrıntılandırılarak sunulmuştur. Bu temaları, baba ...
Socio- technical issues in youth employment: case of the furniture sector in Ankara
Kepenek, Emek Barış; Ertürk, Yakın; Department of Sociology (2009)
The aim of this dissertation is to investigate how the technological developments implemented in the production processes and organizational structures of small and medium sized enterprises affect the skilling and thus the employment process of youth in these enterprises. The furniture sector of Turkey is chosen as a specific industrial sector for this research.
Genç mimarlar konuşuyor
Çetin, Hasan Okan (null; 2017-11-25)
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, “Gençlerle Birlikte Gelecek Haritası Oluşturmak: Güneydoğu Anadolu Gençliğini Anlamak,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58671.