Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri

Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılmak istenmektedir. Gençlerin, farklı tahayyüllerin ne kadarının üniversite, cinsiyet, bölüm, sınıfsal konum, köken aile nitelikleri gibi düzlemlerdeki ayrışma ile açıklanabileceği de tartışılmak istenmektedir. Başka bir deyişle, gelecekte yükselme ve zenginlik tahayyüllerinin, farklı sermaye türleri (ekonomik, kültürel, sosyal, sembolik) düzleminde incelenerek gençliğin tahayyülleri üzerindeki kurucu etkisi ortaya çıkarılacaktır. Bu anlama çabası için Üniversite gençliği üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır. Çalışma toplumsal değişimin ve toplumda yükselmenin göstergelerini taşıyan gençlerin hareket yönünü anlamaya katkı sunacaktır.Gençleri harekete geçiren, yönlendiren, biçimleyen yükselme ve zenginlik tahayyülleri neyi, neden yaptıklarını anlamaya katkı sağlayacaktır.