Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan eşitsizliklere evlenmemek bir yanıt mıdır?: Ankara İlinde 35-50 yaş arası evlenmemiş profesyonel kadınlar

2014-12-31
Bu çalışmanın konusu toplumsal bir kategori olarak var olan ve sayıları yavaş ancak düzenli şekilde artmakta olan “evlenmemiş/evlenmemeyi tercih etmiş/evde kalmış kız” olgusunu çalışmaktır. Evlenmemin genel ve nerede ise tek birlikte yaşama formu olduğu ülkemizde çalışmaya değer bir konu olarak durmaktadır. Belirlenen sorulara, Ankara ilinde yaşayan, profesyonel meslek sahibi olan 35-50 yaş arası evlenmemiş kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılarak yanıt aranacaktır. Derinlemesine görüşmelere başlanmadan önce yapılacak olan odak grup görüşmeleri ile derinlemesine görüşmelerin içeriği belirlenecektir. Çalışma ile Türkiye’nin deneyimlemeye başladığı yeni demografik geçiş sürecinde “evlenmeme” konumunu belirleyen dinamikler ve yakın geleceğe ilişkin öngörülerde bulunmak amaçlanmaktadır.

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2014-12-31)
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştı...
Sosyal Medya Aracılığıyla Siyaset: Göçmenlerin Türkiye’deki Siyasi Dönüşüme Bakışı
Aybars, Ayşe İdil; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, Türkiye’de Haziran 2013 sonrası yaşanan siyasi dönüşümü farklı genç göçmen grupların sosyal medya kullanımı üzerinden anlamak amacıyla, Londra’da eğitim ve iş amaçlı olarak bulunan gençler ile Frankfurt’ta yaşamakta olan 2. kuşak göçmen gençlerin Türkiye’deki siyasi gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla nasıl takip ettiklerinin, bu şekilde Türkiye ile bağlarını nasıl kurduklarının, kendi siyasi kimliklerini nasıl ifade ettiklerinin ve tüm bunların siyasi katılımlarını nasıl şekillen...
GÜRCİSTAN’DAKİ ACARALILAR: ULUSAL KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE DİNİ VE ETNİK KİMLİĞİN ÇATIŞMASI
Aydıngün, Ayşegül; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege; Köksal, Pınar; Keskin, Serhat(2016-12-31)
Bu araştırma kapsamında, Gürcistan’da yaşayan, etnik olarak Gürcü olmakla birlikte Müslüman olan ve ayrıca tarihsel, kültürel ve siyasal açıdan Türkiye ile önemli bağları bulunan, Acaralılar incelenecektir.Bu projede, Acaralıların dini hakları, kimlik ve siyaset açısından incelenecektir. Diğer bir ifadeyle, ulusal kimlik inşasında Gürcü olmanın nasıl tanımlandığı ve bu çerçevede din ve etnisite gibi unsurlara verilen önem, yapılacak saha araştırması verileri incelenerek resmi belgeler ve yasal mevzuata daya...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan eşitsizliklere evlenmemek bir yanıt mıdır?: Ankara İlinde 35-50 yaş arası evlenmemiş profesyonel kadınlar,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58676.