Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri

2014-12-31
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut
Tekten, Zeynep Serap
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe
Beşpınar, Lütfiye Zeynep
Önerilen projenin amacı Türkiye’de orta sınıfın babalık deneyim ve kurgusunu anlamaktır. Proje kapsamında, orta sınıfın özellikle iki bileşenine odaklanılmaktadır: Laik ve mütedeyyin. Bu iki kesimde babalık kurgu, pratik ve ideallerinin nerelerde benzerlik ve farklılıklar gösterdiği araştırılacaktır. Türkiye’de laik ve mütedeyyin kesim arasında artan toplumsal gerilimler aile ilişkilerine, özellikle eşler arası ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansımaktadır. Önerilen projenin alan araştırması niteliksel araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Orta sınıftan mühendis, akademisyen, avukat, doktor gibi profesyonel meslek sahipleri ile yapılacak görüşmelerde kişilerin kendilerini laik ya da mütedeyyin olarak tanımlamaları esas alınacaktır.
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, Z. S. Tekten, Z. A. Çıtak Aytürk, and L. Z. Beşpınar, “Türkiye’de Orta Sınıfın Farklı Bileşenlerinde Babalık Kurgu, Pratik ve İdealleri,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61523.