Donör-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokromik Polimerlerinin Üretimi

2010-12-31
Bu çalışmada kimyasal yöntemle benzotiadiazol, benzotriazol, 3,4-etilendioksitiyofen türevi yeni monomerler sentezlenecektir. Bu monomerler nükleer manyetik rezonans (1H-NMR, 13C-NMR) spektrometresi, kütle spektrometresi (MS) ve kızıl ötesi spektrofotometrisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterize edilecektir. Sentezlenen bu monomerlerin sabit akım, sabit gerilim veya potansiodinamik elektroliz yöntemleriyle, çeşitli destek elektrolit çözücü sistemlerinde, platin (Pt) ve indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrotlar üzerinde elektrokimyasal polimerleri elde edilmeye çalışılacaktır. Bu monomerlerin ve polimerlerin indirgenme ve yükseltgenme davranışları dönüşümlü voltametri (CV) tekniği kullanılarak incelenecektir. Elde edilen polimerler FTIR ile incelenecek, iletkenlik ölçümleri dört nokta iletkenlik ölçümüyle yapılacak, yüzey morfolojileri ise taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) araştırılacaktır.
Citation Formats
L. K. Toppare, “Donör-Akseptör Tipi Monomerlerin Sentezi Ve Elektrokromik Polimerlerinin Üretimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58691.