Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi

2011-12-31
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test edip tepkime koşullarını optimize etmek, yani çözücü, konsantrasyon, zaman ve sıcaklığın ürün verimleri üzerine olan etkilerini araştırmak ve oluşan ürünleri spektroskopik yöntemlerle karakterize etmek bu projenin araştırma hedeflerini oluşturmaktadır. Bu projede, 5-ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil) pirazol türevlerinin sentezi için geliştirilecek olan yöntem literatüre sentetik metot anlamında bir yenilik sağlamasının yanısıra insan sağlığı için gerekli bu tür bileşiklerin sentezi içinde yeni bir metot olacaktır. Proje başarıya ulaştığında bu yöntemin zaman içersinde ilgili firmalarca sentez metodu olarak kullanılma olasılığı vardır. Ayrıca ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu yarının genç ve yetenekli bilim adamlarının yetiştirilmesinde, onların lisansüstü eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bu projenin tamamı lisansüstü tez çalışması şeklinde yürütülecektir. Söz konusu proje bir Yüksek Lisans öğrencisinin tezini teşkil edecektir. Ayrıca projenin deneysel sonuçları yurtdışı yayın haline getirilerek ülkemizin dünya literatüründeki yerinin yükselmesine katkı sağlanacaktır.
Citation Formats
M. Zora, “Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58696.