Uçucu Gaz Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri İçin Atomlaştırıcı Geliştirilmesi Kullanılması

2011-12-31
1. Amaç ve gerekçe Bu projede amaç, atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) tekniğinde gerek Hg ve Cd gibi elementler için soğuk buhar oluşturmasıyla, gerekse As, Se, Sb ve Sn elementleri için hidrür oluşturma ile yapılan analitik tayinlerde, atom hücresi olarak kullanmak için önerilen yeni bir tasarımı geliştirmek, denemek ve uygulamaya koymaktır. Gerekçe ise hidrür oluşturmalı AAS ile analitik uygulamalarda üstün başarımlı bir aygıtın getireceği yararlardır.

Suggestions

Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi
Bilgin, Cemal Can(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçe...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
Büyüklenmecilik ya da incinebilirlik: narsisistik kişilik örgütlenmesinin şema terapi yaklaşımı çerçevesinde ele alınması
Ar, Yağmur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-10-1)
Birçok araştırmacı ve klinisyen Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-IV-R’nin (DSMIV-R) Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB)’na olan yaklaşımını tanı kriterlerinin yalnızca büyüklenmeci dışavuruma odaklandığı buna karşın bu psikopatolojinin temelindeki kırılgan temaların varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirmiştir. Çok yönlü bir tedavi yöntemi olarak Şema Terapi (ŞT) de benzer bir bakış açısını benimsemiş ve narsisistik bireylerin büyüklenmeci davranışları altta yatan acı verici duyg...
İletken polimerler, camlar ve katalizörlerin yüzey özellikleri
Süzer, Şefik; Toppare, Levent; Yılmaz, Levent; Deniz, Ö. Üner; Üzcan, Akif; Kaynak, Akif; Aydın, Eşref(1999-11-01)
X-ışınları fotoelektron spektroskopi, XPS (x-ray photoelectron spektroscopy), IR, UV-Görünür-NIR ve NMR spektroskopik teknikleri kullanılarak çeşitli polimerlerik maddelerin, camların, katalizörlerin ve güneş kollektörlerinde kullanılmak üzere geliştirilen çeşitli seçici yüzeylerin kimyasal kompozisyonları (özellikle içerdikleri atomların değerliklerinin saptanması paralelinde) saptandı ve bu komposizyonlan ile malzemelerin fızikokimyasal özellikleri arasında bağlantılar araştırıldı.
Citation Formats
O. Y. Ataman, “Uçucu Gaz Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri İçin Atomlaştırıcı Geliştirilmesi Kullanılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58695.