Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması

2011-12-31
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.

Suggestions

Hidrometeorolojik model sisteminde uydu verisinden elde edilmiş bulut asimilasyonu
Yücel, İsmail (null; 2019-11-10)
Hidrometeorolojik model sisteminde uydu verisinden elde edilmiş bulut asimilasyonu Dr. Ismail YucelMiddle East Technical University, Department of Civil Engineering, Water Resources Laboratory, Phone: 210 2487, E-mail: iyucel@metu.edu.trSayısal hava tahmin modellerinde kullanılan veri asimilasyonu modelin sınır ve başlangıç değerlerini sağlaması yanında, modelin ürettiği değerleri düzeltmede kullanılan bir mekanizmadır. Orta ölçek bölgesel sayısal hava tahmin modelinin tanımlanması yapılarak, bu modell...
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Organik - İnorganik Karışık Matrisli Membranların Üretimi Ve Karakterizasyonu
Yılmaz, Levent(2011-12-31)
Projenin konusu ikili(polimer/zeolit ve polimer/MOF) ve üçlü(polimer/zeolit/uyumlaştırıcı ve polimer/MOF/uyumlaştırıcı)karışık matrisli membranlar geliştirmektir.Membrandaki dolgu maddesinin çeşidi, zeolitin kristal şekli ve tanecik boyutu gibi morfolojik özelliklerinin membranın yapısı ve gaz geçirgenlik performansına olan etkileri incelenecektir. Bu amaçla çubuk ve/veya levha şeklinde ve farklı boyutlardaki zeolitler ve kolay, çabuk ve ucuz sentezlenebilen, farklı kompozisyonlarda ve yapılarda üretilmesi ...
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Citation Formats
H. Yücel, “Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59116.