Hide/Show Apps

Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi

Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçesinde (İzmir) çalışılacaktır. İç Anadolu Bölgesi’nde Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yusufeli ilçesinde (Artvin) çalışma yapılacaktır. Bu alanlar iklim, topoğrafya, bitki örtüsü ve büyük memeli kompozisyonu açısından birbirlerinden farklıdırlar. Araştırma kapsamında her alanda en az 30 gün süre ile, duruma göre 15-25 arasında değişen sayılarda fotokapan yerleştirilecektir. Bahar döneminde fotokapanlar en az 2 km aralıkla, yaban hayvanlarının kullandığı patikalar veya su kaynaklarının yakınına yerleştirilecektir. Fotokapan çalışmasının devam ettiği bu süre boyunca çalışma alanında arazi gözlemleri, dışkı ve iz takibi de yapılacaktır. Her fotokapan çalışmasının sonunda pil ve kartları laboratuvara getirilip şarj edilecek ve dijital ortama aktarılacaktır. Fotokapanlardan elde edilen veriler, tür teşhisinden ve davranış analizinden sonra bir veritabanına girilecektir. Bu veriler daha sonra PRESENCE yazılımı ile yerleşiklik analizine tabii tutulacak, elde edilecek sonuçlar habitat ve topoğrafik parametreler ve tür kompozisyonları açısından değerlendirilecektir. Bulgular ve projeden kazanılan deneyimler, Türkiye’de farklı coğrafya ve habitatlarda benzeri çalışmalar için kurallar ve öneriler geliştirmede kullanılacaktır.