Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi

2012-12-31
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçesinde (İzmir) çalışılacaktır. İç Anadolu Bölgesi’nde Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yusufeli ilçesinde (Artvin) çalışma yapılacaktır. Bu alanlar iklim, topoğrafya, bitki örtüsü ve büyük memeli kompozisyonu açısından birbirlerinden farklıdırlar. Araştırma kapsamında her alanda en az 30 gün süre ile, duruma göre 15-25 arasında değişen sayılarda fotokapan yerleştirilecektir. Bahar döneminde fotokapanlar en az 2 km aralıkla, yaban hayvanlarının kullandığı patikalar veya su kaynaklarının yakınına yerleştirilecektir. Fotokapan çalışmasının devam ettiği bu süre boyunca çalışma alanında arazi gözlemleri, dışkı ve iz takibi de yapılacaktır. Her fotokapan çalışmasının sonunda pil ve kartları laboratuvara getirilip şarj edilecek ve dijital ortama aktarılacaktır. Fotokapanlardan elde edilen veriler, tür teşhisinden ve davranış analizinden sonra bir veritabanına girilecektir. Bu veriler daha sonra PRESENCE yazılımı ile yerleşiklik analizine tabii tutulacak, elde edilecek sonuçlar habitat ve topoğrafik parametreler ve tür kompozisyonları açısından değerlendirilecektir. Bulgular ve projeden kazanılan deneyimler, Türkiye’de farklı coğrafya ve habitatlarda benzeri çalışmalar için kurallar ve öneriler geliştirmede kullanılacaktır.

Suggestions

Büyüklenmecilik ya da incinebilirlik: narsisistik kişilik örgütlenmesinin şema terapi yaklaşımı çerçevesinde ele alınması
Ar, Yağmur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-10-1)
Birçok araştırmacı ve klinisyen Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-IV-R’nin (DSMIV-R) Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB)’na olan yaklaşımını tanı kriterlerinin yalnızca büyüklenmeci dışavuruma odaklandığı buna karşın bu psikopatolojinin temelindeki kırılgan temaların varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirmiştir. Çok yönlü bir tedavi yöntemi olarak Şema Terapi (ŞT) de benzer bir bakış açısını benimsemiş ve narsisistik bireylerin büyüklenmeci davranışları altta yatan acı verici duyg...
Uçucu Gaz Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri İçin Atomlaştırıcı Geliştirilmesi Kullanılması
Ataman, Osman Yavuz(2011-12-31)
1. Amaç ve gerekçe Bu projede amaç, atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) tekniğinde gerek Hg ve Cd gibi elementler için soğuk buhar oluşturmasıyla, gerekse As, Se, Sb ve Sn elementleri için hidrür oluşturma ile yapılan analitik tayinlerde, atom hücresi olarak kullanmak için önerilen yeni bir tasarımı geliştirmek, denemek ve uygulamaya koymaktır. Gerekçe ise hidrür oluşturmalı AAS ile analitik uygulamalarda üstün başarımlı bir aygıtın getireceği yararlardır.
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çoban, Aysel; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
In this study, the level of three dimensions of burnout of counselors who work in region of Southeast Anatolia as a counselor wax investigated. Thus, the relation between three dimensions of burnout and salary, job expectations, workload, job satisfaction, age, years of experience as a counselor and number of counselors who work together and significant difference between dimensions of burnout and gender, department of graduation, and marital status were investigated. For this purpose, Personal Information ...
İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması
Şahin, Elvan(2012-12-31)
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların ...
Citation Formats
C. C. Bilgin, “Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60141.