Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması

2016-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Arslan Bozdağ, Arzu
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması yakıt pillerinde yaygın kullanılmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden yakıt pillerinde kullanılmak üzere yerinde hidrojen üretimi son yıllarda önem kazanmıştır. Kullanılacak olan yakıtın erişilebilir ve hidrojence zengin olması yakıt seçiminde göz önüne alınacak önemli noktalardır. Yerinde hidrojen üretimi için kullanılacak olan yakıt hacimce yüksek kimyasal enerjiye sahip olmalı ve taşıma sistemlerinde kullanılan, altyapısı hazır olan yakıtın seçilmesi sistemin kurulmasında kolaylık sağlayacaktır. Yerinde hidrojen üretimi için dizel uygun bir yakıttır. Dizelin buharlı reformlanma reaksiyonu ile oldukça yüksek hidrojen konsantrasyonuna sahip ürün gazı elde edilmektedir.Bu projenin ana amacı dizelin buharlı reformlanması reaksiyonunda kullanılmak üzere reaksiyonun çalışma şartlarında uzun süre aktivite gösteren alüminyum dioksit destekli nikel katalizörlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve dizelin buharlı reformlanması reaksiyonunda test edilmesidir.
Citation Formats
N. A. Sezgi and A. Arslan Bozdağ, “Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59156.