ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ

2017-12-31
Proje de tiyofen içeren özgün bir donör malzemenin çok basamaklı organik sentez yöntemleriyle bir araya getirilmesi, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmesi ve polimerin elektronik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yapıya olan ilgi, molekülün literatürde EDOT olarak bilinen bileşik ile gösterdiği benzerlikten kaynaklanmaktadır. EDOT kullanılarak özel yöntemlerle elde edilen polimer, PEDOT, yüksek iletkenliğe sahiptir ve sayısız uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar arasında, organik güneş pilleri, perovskit güneş pilleri, organik elektrokimyasal tranzistörler, organik alan etkili transistörler, organik ışık saçan diyotlar, elektrokromik cihazlar ve antistatik kaplamalar sayılabilir. Bu uygulamalardan bazıları önemli ticari başarılar da kazanmıştır. Literatür araştırması hedeflediğimiz yapının sentezinin daha önce denendiğini fakat başarılı olunamadığını göstermiştir. Bu proje kapsamında tamamıyla farklı bir yaklaşımla bu yapının sentezi gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
E. G. Günbaş et al., “ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58721.