ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ

2017-12-31
Proje de tiyofen içeren özgün bir donör malzemenin çok basamaklı organik sentez yöntemleriyle bir araya getirilmesi, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmesi ve polimerin elektronik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yapıya olan ilgi, molekülün literatürde EDOT olarak bilinen bileşik ile gösterdiği benzerlikten kaynaklanmaktadır. EDOT kullanılarak özel yöntemlerle elde edilen polimer, PEDOT, yüksek iletkenliğe sahiptir ve sayısız uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar arasında, organik güneş pilleri, perovskit güneş pilleri, organik elektrokimyasal tranzistörler, organik alan etkili transistörler, organik ışık saçan diyotlar, elektrokromik cihazlar ve antistatik kaplamalar sayılabilir. Bu uygulamalardan bazıları önemli ticari başarılar da kazanmıştır. Literatür araştırması hedeflediğimiz yapının sentezinin daha önce denendiğini fakat başarılı olunamadığını göstermiştir. Bu proje kapsamında tamamıyla farklı bir yaklaşımla bu yapının sentezi gerçekleştirilecektir.

Suggestions

İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfiri...
Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması
Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir; Yılmaz, Elif Serel; Akdağ, Akın; Türkyılmaz, Serhan; Günbaş, Emrullah Görkem(2018-12-31)
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu tepkimelerde 5-ekzo-dig halkalaşması ile 4-proparjil-1H-pirol ve/veya 6-endo-dig halkalaşması ile 4-alkinilpiridin türevlerinin oluşması beklenmektedir. Gerek pirol gerekse de piridin türevleri tıbbi kimyada oldukça önemli bileşiklerdir. Yapılan çalışmaların ışığı altında bu bileşiklerin a...
Azit grubu, özellikle geçtiğimiz on yıl içerisinde özellikle ‘click kimyası’nın vazgeçilmez tepkimelerinden biri olan Cu-katalizörlüğünde Alkin-Azit Halkalaşmasının; kimyanın hemen hemen her alanında kullanıma başlanması ile gittikçe önem kazanan bir fonk
Özçubukçu, Salih(2015-12-31)
Azit grubu, geçtiğimiz on yıl içerisinde özellikle ‘click kimyası’nın vazgeçilmez tepkimelerinden biri olan Cu-katalizörlüğünde Alkin-Azit Halkalaşmasının; kimyanın hemen hemen her alanında kullanıma başlanması ile gittikçe önem kazanan bir fonksiyonel gruptur. Buna bağlı olarak da azitlerin sentez yöntemleri bir hayli önem kazanmaya başladı. Bu çalışmada yeni geliştirilen ADMC reagenti ile değişik amino asit türevlerinin yan gruplarına azit grubu takma yönteminin optimizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu say...
ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİ VE ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOT UYGULAMALARI İÇİN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ
Çırpan, Ali; Ünalan, Hüsnü Emrah(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı benzoditiyofeni donör ünitesi olarak kullanıp farklı aksöptörler ile Stille kenetlenme yöntemi aracılığıyla konjüge polimerler sentezlenmesidir. Bu çalışma kapsamında iki adet benzotriazol içeren kinokzalin temelli polimerler ile iki adet benzotriazole içeren bistrifenilamin temelli polimerler elde edilecektir. İçerdiği imin grubu sayesinde, kinokzalin türevleri elektron akseptör özelliği göstermektedir. Trifenilamine türevleri elektronca zengin yapılar oldukları için genellikle boşluk t...
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
E. G. Günbaş, A. Akdağ, M. Zora, S. Özçubukçu, Ö. Doğan, and C. Tanyeli, “ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58721.