İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar

2018-12-31
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin suda çözünürlüklerinin ve bakteriyel hücre duvarlarına ve zarlarına karşı afinitelerinin daha yüksek olacağını beklemekteyiz. Sentetik çalışmaların sonunda elde edilecek Zn2BDPA-porfirin konjugatlarının yapısal ve fotofiziksel karakterizasyonlarının yapılması hedeflenmektedir.
Citation Formats
S. Türkyılmaz, “İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62164.