Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması

2018-12-31
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu tepkimelerde 5-ekzo-dig halkalaşması ile 4-proparjil-1H-pirol ve/veya 6-endo-dig halkalaşması ile 4-alkinilpiridin türevlerinin oluşması beklenmektedir. Gerek pirol gerekse de piridin türevleri tıbbi kimyada oldukça önemli bileşiklerdir. Yapılan çalışmaların ışığı altında bu bileşiklerin alkin fonksiyonel grubunu ihtiva etmesi bu türevlerin sahip olduğu biyolojik aktiviteyi daha da artırması beklenmektedir. Bu amaçla projede ilgili β-enaminon bileşiklerinden bu türevlerin sentezine yönelik yeni metotlar geliştirilecektir. İlk olarak gerekli başlangıç maddeleri sentezlenecektir. Ardından bu bileşiklerin baz ortamında nükleofilik halkalaşma tepkimeleri araştırılacaktır. Tepkimelerde hangi ürünlerin oluştuğu belirlendikten sonra reaksiyon koşulları yüksek ürün verimleri için optimize edilecektir. Son olarak optimize koşullarda türevlendirme çalışmalarına geçilecektir. Sentezlenen ürünlerin yapıları spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilecektir.
Citation Formats
M. Zora et al., “Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58728.