Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması

2018-12-31
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu tepkimelerde 5-ekzo-dig halkalaşması ile 4-proparjil-1H-pirol ve/veya 6-endo-dig halkalaşması ile 4-alkinilpiridin türevlerinin oluşması beklenmektedir. Gerek pirol gerekse de piridin türevleri tıbbi kimyada oldukça önemli bileşiklerdir. Yapılan çalışmaların ışığı altında bu bileşiklerin alkin fonksiyonel grubunu ihtiva etmesi bu türevlerin sahip olduğu biyolojik aktiviteyi daha da artırması beklenmektedir. Bu amaçla projede ilgili β-enaminon bileşiklerinden bu türevlerin sentezine yönelik yeni metotlar geliştirilecektir. İlk olarak gerekli başlangıç maddeleri sentezlenecektir. Ardından bu bileşiklerin baz ortamında nükleofilik halkalaşma tepkimeleri araştırılacaktır. Tepkimelerde hangi ürünlerin oluştuğu belirlendikten sonra reaksiyon koşulları yüksek ürün verimleri için optimize edilecektir. Son olarak optimize koşullarda türevlendirme çalışmalarına geçilecektir. Sentezlenen ürünlerin yapıları spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilecektir.

Suggestions

İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfiri...
ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ
Günbaş, Emrullah Görkem; Akdağ, Akın; Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir(2017-12-31)
Proje de tiyofen içeren özgün bir donör malzemenin çok basamaklı organik sentez yöntemleriyle bir araya getirilmesi, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmesi ve polimerin elektronik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yapıya olan ilgi, molekülün literatürde EDOT olarak bilinen bileşik ile gösterdiği benzerlikten kaynaklanmaktadır. EDOT kullanılarak özel yöntemlerle elde edilen polimer, PEDOT, yüksek iletkenliğe sahiptir ve sayısız uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar arası...
Azit grubu, özellikle geçtiğimiz on yıl içerisinde özellikle ‘click kimyası’nın vazgeçilmez tepkimelerinden biri olan Cu-katalizörlüğünde Alkin-Azit Halkalaşmasının; kimyanın hemen hemen her alanında kullanıma başlanması ile gittikçe önem kazanan bir fonk
Özçubukçu, Salih(2015-12-31)
Azit grubu, geçtiğimiz on yıl içerisinde özellikle ‘click kimyası’nın vazgeçilmez tepkimelerinden biri olan Cu-katalizörlüğünde Alkin-Azit Halkalaşmasının; kimyanın hemen hemen her alanında kullanıma başlanması ile gittikçe önem kazanan bir fonksiyonel gruptur. Buna bağlı olarak da azitlerin sentez yöntemleri bir hayli önem kazanmaya başladı. Bu çalışmada yeni geliştirilen ADMC reagenti ile değişik amino asit türevlerinin yan gruplarına azit grubu takma yönteminin optimizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu say...
Fonksiyonel Kağıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Kapsaisin ve Zeytin Yaprağı Özütü ile Yüklenmiş Nano Emülsiyonların Tasarlanması
Öztop, Halil Mecit; Şibil, Yeşim(2016-12-31)
Tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımı artan nanoemülsiyonlar, fonksiyonel özellik gösteren bileşenleri enkapsüle ederek bu bileşenlerin etkili ve kontrollü salınımını, daha yüksek antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalarını ve biyoyararlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Nanoemülsiyonların artırılmış antimikrobiyel özelliğinden yararlanarak yenilebilir biyofilm, gıdaya uygun paketleme materyalleri, sürfektanlar, dezenfektanlar ve dayanıklı fonksiyonel içecekler üretmek mümkün olabilmektedir. Önerilen p...
Asitilenik Hidrazon Bileşiklerinden 5-Ferrosenil-4-(4-Nitrofenilsulfenil) Pirazol Türevlerinin Sentezi
Zora, Metin(2011-12-31)
Bu projenin amacı b-ferrosenil-a,b-alkinik aldehit/keton bileşiklerinden başlayarak elektrofilik halkalaşma tepkimesi ile potansiyel biyolojik ve tıbbi aktivitelere sahip olabilecek 5- ferrosenil-4-(4-nitrofenilsulfenil)pirazol türevlerini sentezlemektir. Bu amaçla önce hidrazon bileşikleri hazırlanıp daha sonra 4- nitrofenilsulfenil klorür ile elektrofilik halkalaşma tepkimesine sokularak 5-ferrosenil-4-(4- nitrofenilsulfenil)pirazol bileşikleri sentezlenecektir. Ayrıca sentez için önerilen yöntemi test e...
Citation Formats
M. Zora et al., “Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58728.