Hayatta Kalmaya Dair Bağlamda Gerçekleşen Bilgi İşleme Süreçlerinin Bellek Yanılsamaları Üzerindeki Etkisi

2011-12-31
Bu çalışmanın amacı hayatta kalma bağlamındaki bilgi işleme süreçlerinin DRM paradigması ile ölçülen bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın birinci amaca da hizmet eden ikincil bir amacı ise hayatta kalmaya dair kelimeleri içeren DRM listelerinin Türkçeye kazandırılıp norm değerlerinin belirlenmesidir. Bellek yanılsamalarının altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, yanılsamaları artıran faktörlerin ortadan kaldırılması veya kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de görgü tanıklığı, polis sorgulamaları veya psikoterapi seansları gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Hayatta kalmaya dair süreçlerin bellek yanılsamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve ölçülebilir bir hale getirilmesi, bu şekilde ortaya çıkan bellek yanılsamalarının anlaşılması ve mahkeme ya da terapi gibi kritik önem taşıyan durumlarda kontrol edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Calışmanın ilk aşamasında hayatta kalmaya dair DRM listeleri oluşturulup norm çalışması yapılacak; çalışmanın ikinci aşamasında ise hayatta kalmaya dair bilgi işleme süreçlerinin bellek yanılsamaları üzerindeki etkisi incelenecektir. Hayatta kalmaya dair süreçlerin bellek yanılsamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi bu şekilde ortaya çıkan bellek yanılsamalarının anlaşılması ve mahkeme ya da terapi gibi kritik önem taşıyan durumlarda kontrol edilebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Ortaya çıkan sonuçlardan Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun faydalanması beklenmektedir.

Suggestions

Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.
Boz, Yezdan(2012-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisini incelemektir. Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunan bütün genel liseler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, iki okul ve her okuldan aynı öğretmenin ders verdiği üç sınıf oluşturacaktır. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi o...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
The effect of a wellness oriented stress management program on stress level and coping strategies of university students.
Maşraf, Funda Utku; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to investigate the effect of a wellness oriented stress management program on stress level and coping strategies of university prep school students. The participants of this study were 14 volunteer students (9 boys, 5 girls) selected out of a total 223 Middle East Technical University prep school students on the basis of Life Events Inventory for University Students. A pre-test, post-test experimental, control group design was used in this study. The selected students were rand...
Science teachers’ topic specific pedagogical content knowledge related to human body systems
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study investigated experienced science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) and subject matter knowledge (SMK) about human body systems (HBS) (digestive, circulatory, respiratory, urinary system). Two female experienced science teachers from the same private school participated in the study. A case study, a type of qualitative methodology, is used as a research design. Data were collected from semi-structured pre-interviews including Content Representation (CoRe) questions, VNOS-C questionnair...
Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi
Özakay, Özgün; Koyuncu, Mehmet (2020-10-01)
Bu çalışmada, Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının, diğer yol kullanıcıları olan araba sürücüleri ve yayalar tarafındangörünürlüklerinin tespiti ve renk değişkeninin bu görünürlüğe etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikifarklı deney uygulanmıştır. Birinci çalışmada bisikletlilerin tespit edilmesinin karşılaştırılması amacıyla yaya, bisikletli vesürücü olmak üzere 62 katılımcının olduğu bir deney yürütülmüştür. Araba sürücüleri ve yayaların bisikletleri tespit etmesinin,bisikletliler...
Citation Formats
M. Mısırlısoy, “Hayatta Kalmaya Dair Bağlamda Gerçekleşen Bilgi İşleme Süreçlerinin Bellek Yanılsamaları Üzerindeki Etkisi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58736.