Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi

Download
2020-10-01
Özakay, Özgün
Koyuncu, Mehmet
Bu çalışmada, Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının, diğer yol kullanıcıları olan araba sürücüleri ve yayalar tarafındangörünürlüklerinin tespiti ve renk değişkeninin bu görünürlüğe etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikifarklı deney uygulanmıştır. Birinci çalışmada bisikletlilerin tespit edilmesinin karşılaştırılması amacıyla yaya, bisikletli vesürücü olmak üzere 62 katılımcının olduğu bir deney yürütülmüştür. Araba sürücüleri ve yayaların bisikletleri tespit etmesinin,bisikletlilerin giydikleri tişörtlerin renklerine göre değişimini inceleyen ikinci deneyde, yaya ve sürücü olmak üzere 43 katılımcıyer almıştır. İlk deneyde katılımcılara rastgele olarak içerisinde farklı mesafelerde (yakın, orta ve uzak) araba, bisikletli veyahiçbir şey olmayan yol fotoğrafları gösterilmiş ve fotoğraflarda araç olup olmadığıyla ilgili karar vermeleri istenmiştir. İkincideneyde katılımcılara sadece dört farklı renk (kırmızı, mavi, sarı ve yeşil) tişört giymiş bisikletliler ve boş yol fotoğraflarısunulmuştur. Ardından görülen yolda araç olup olmadığıyla ilgili karar vermeleri istenmiştir. Daha sonra katılımcılarınreaksiyon zamanları ve doğru karar verme oranları değerlendirilmiştir. Bisikletlilerin bütün yol kullanıcıları tarafından, arabayagöre daha düşük görünürlüğe sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca bütün yol kullanıcıları bisikletlilere, arabalara göre daha yavaşreaksiyon vermiştir. Ancak sürücüler ve bisikletliler arasında bisikletliyi algılamakta anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.İkinci deneyde ise bisikletli kırmızı renk tişört ile uzak mesafede olduğu durumda, sarı renge göre daha yüksek görünürlüğesahiptir. Bisikletlinin orta mesafede sunulduğu koşulda ise mavi renk tişörte verilen reaksiyon zamanlarının, yeşil renge verilenreaksiyon zamanlarından ve kırmızı renge verilen reaksiyon zamanlarının, yeşil renge verilen reaksiyon zamanlarından dahayüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, bisikletlilerin Türkiye’deki görünürlükleriyle ilgili deneysel yolla sonuçlar eldeedilmiş ve bu görünürlüğün arttırılmasına yönelik çözümler tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: bisiklet, yukarıdan aşağıya işleme, renk algısı, baktım-ama-göremedim hatası
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Türkiye’de psikoterapistlerin yaklaşımlarının belirlenmesi: Lacan’ın söylemleri çerçevesinde değerlendirme
Gagua, Neli; Özkan, Aylin; Aydoğ, Sezin; Gençöz, Faruk (null, Türkiye Klinikleri; 2019, 2019-01-01)
Bu çalışmada Türkiye'de çalışan psikoterapistlerle yaklaşımlarını belirleme süreçleri ve diğer terapi yaklaşımları ile ilgili düşüncelerinin kendi terapist kimlikleri ve konumları bağlamında ele alındığı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar terapist olarak tecrübeleri 1 yıl ile 24 yıl arasında değişen toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın temelinde yer alan soruyla ilişkili temalarla şekillenen yarı yapılandırılmış görüşmeler, eleştirel söylemsel psikoloji kapsamında analiz edilmiş; bu bağlamda ortay...
Türkiye’de Tekne Tasarımında Tasarımcının Rolünün Araştırılması: Gulet ve Motor Yat Karşılaştırması
Büyükkeçeci, Elif; Turan, Bülent İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmada, iki farklı ürün grubu olarak gulet ve motor yat tasarımı üzerinden, Türkiye’de tekne tasarım/yapım sürecinde tasarımcının diğer aktörler arasındaki yeri araştırılmıştır. Araştırmanın birincil bilgi kaynağı, gulet ve motor yat tasarım/yapımında en az iki senedir yer alan tasarımcılar, mühendisler ve tersane sahipleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmanın başında tasarım/yapım sürecinde aktörlerin rolünün gulet ve motor yatta büyük ölçüde farklı olduğu öngörülmüşse de araş...
Türkiye’de İç Borçların İktisadî Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi
Özgen, Ferhat Başkan; Güloglu, Bülent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2004-6)
Bu makalede 1988:12-2003:4 döneminde iç borçlarla diger belli başlı makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri sınanmış, ilişkilerin yönü ve büyüklüğü, VAR tekniğiyle belirlenmeye çalışılmıstır. VAR tekniğinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak iyileştirilmistir. Çalışma sonuçları, iç borçlar üzerinde en önemli değiskenin merkez bankası parası olduğunu göstermektedir. Faiz oranı, döviz kuru, faiz dışı bütçe harcamaları da iç borçlar üzerinde etkili o...
Türkiye emek piyasasında mülteciler/ göçmenler: görünmeyen emek ve görünen politika üzerine bir değerlendirme
Rittersberger, Helga İda (Hacettepe University, 2019-12-01)
Bu makalede, küresel hareketliliğin art alanındaki yapısal nedenlereodaklanan bir bakış açısından hareketle, Türkiye’de özellikle son onyıldır bulunan mültecilerin/göçmenlerin topluma nasıl dahil edildiklerisorunsalına odaklanılmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmanın hukuki,siyasi ve daha pek çok boyutu bulunmakla birlikte; sosyal bilimleraçısından, insani yardım tartışmalarının ötesinde göç ve emekkavramlarını birlikte düşünen ve mültecilerin/göçmenlerin emekpiyasasına entegrasyonu üzerinden toplumsal ente...
Türkçe-Azerice algısal çok dilli iletişimde konuşma onarım yöntemleri
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2018-05-01)
Bu çalışma kapsamında Türkçe ve Azerice ana dil konuşucularının algısal çok dilli iletişimi sırasında gerçekleşen iletişim kopuklukları ve bu durumlarda kullanılan konuşma onarım yöntemleri incelenmiştir. Çalışmada ana dili Türkçe olan dört üniversite öğrencisi ve Azerice ana dil konuşucusu iki üniversite öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmanın temel veri tabanını oluşturacak olan dilsel verilerin elde edilmesi amacıyla, katılımcılara Tabu oyunu oynatılmış, bu süreçte gerçekleştirdikleri sö...
Citation Formats
Ö. Özakay and M. Koyuncu, “Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi,” Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 86–108, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94490.