Silika kaplı Fe2O3 ve Fe3O4 kümelerinin yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisiyle incelenmesi

2013-12-31
Amaca yönelik tasarlanabilir malzemeler, değişik alanlardaki uygulamalarından dolayı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Özellikle tıbbi ve ekolojik uygulamaları adına oldukça umut vadeden geçiş metallerinin bileşiklerinin araştırılmasına bir yoğunlaşma görülmektedir. Bu proje kapsamında çalışılan Fe2O3 (hematite) ve Fe3O4 (magnetite) malzemelerinin kristal yapılarının araştırılarak nanometre boyut mertebesinde kümelenmesinin incelenmesi ve modellenen kümelerin silika ile kaplanarak biyolojik ortamlara uyumlu hale getirilmesi ve oluşturulan silika kaplı nanoparçacıkların yüzey-organik bileşik ve yüzey inorganik bağdaşmasının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Kullanılacak teorik metod yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisidir.

Suggestions

Grafen-alttaş metal etkileşmesinin yük yoğunluğu fonksiyoneli kullanılarak incelenmesi
Toffoli, Hande(2013-12-31)
Karbon atomlarının iki boyutlu bal peteği örgüsünden oluşan grafen, özgün bant yapısı ve geometriközellikleri dolayısıyla modern nanoteknoloji uygulamaları için stratejik yapılardan biri olarakgörülmektedir. Çok sayıda grafen uygulamasında metal yüzeyleri önemli rol oynar: metaller yüksek kaliteli grafenörnekleri üretiminde katalizör substrat olarak kullanılmakta, karakterizasyon enstrumanlarının uçlarımetallerden yapılmakta ve elektronik cihazlarda kontak elektrotları metal malzemelerden meydanage...
CeO2 yüzeylerinin yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi
Toffoli, Hande(2013-12-31)
Hibrid otomobil motorlarında kullanılmaya, karbonmonoksit ve bazıhidrokarbonların katalizi gibi birçok reaksiyona doğrudan ve dolaylı olarakkatılabilme özelliğiyle ve bununla beraber su-gaz geçişi reaksiyonunusağlamasıyla, Ceria (CeO2 ), aday gösterilmektedir. Teoride katalitikreaksiyonlar ilgili moleküllerin bağlanma enerjilerine bakılarak yoğunlukfonksiyoneli teorisi ile incelenebilmektedir. Ancak Ceria malzemesiiçerdiği cerium atomlarından dolayı sahip olduğu atomik f yörüngeleri,yapıdaki yerel değişimle...
Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi
Altan, Hakan; Yıldırım, İhsan Ozan; Nebioğlu, Mehmet Ali; Akkaya, Merve; Alkuş, Ümit(2017-12-31)
Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda elektromanyetik spektrumunun farklı frekanslarında çeşitli uygulamalar için metamalzeme alanında çok fazla araştırma yapılmış ve bu çalışmalar büyük ilgi görmüştür. Metamalzemeler geometrik olarak ölçeklendirilebilirler ve böylece radyo, mikrodalga, milimetre-dalga, uzak...
Grup 4 Alaşımlarının Biriktirme-Sonrası Kristalizasyon Yöntemleri ile Cam Üzerinde Büyütülmesi
Turan, Raşit; Karaman, Mehmet(2016-12-31)
Bu projede silisyum-germanyum alaşımlı (Si1-xGex) ince filmlerinin cam üzerinde büyütülmesi ve sonrasında farklı yaklaşımlar kullanılarak kristalize edilmesi hedeflenmektedir. Polikristal Si1-xGex filmlerin kompozisyonel ve yapısal özelliklerini hassas bir sekilde kontrol edebilecek üretim tekniklerinin geliştirilmesinin başta ince film güneş gözesi araştırmaları olmak üzere, birçok yarı iletken odaklı teknolojiye katkı sağlaması beklenmektedir.Günümüzde Si1-xGex alaşımlarının potansiyel avantajları bilinme...
Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen Düşük Sıcaklık Atomik Kuvvet Mikroskopisi(DS-AKM) Geliştirilmesi
Oral, Ahmet(2018-12-31)
Bu projede radyasyon basıncı kullanılarak yayı titreştirerek 2-300K sıcaklık aralığında çalışan bir Atomik Kuvvet Mikroskobu(DS-AKM) sistemi dünyada ilk olarak geliştirilecektir. Yayın sapmasını ölçen lazer'in DC ışık şiddeti ve lazer akımı yayın rezonans frekansında modüle edilerek AKM yayına DC ve AC kuvvet, radyasyon basıncı sayesinde uygulanacaktır. Bu mikroskop nanometre çözünürlükle 2-300K sıcaklık aralığında çalışacaktır. Radyasyon tahrik mekanizması ile AKM yaylarının yay sabiti de direk olarak ölçü...
Citation Formats
H. Toffoli, “Silika kaplı Fe2O3 ve Fe3O4 kümelerinin yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisiyle incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58759.