Silika kaplı Fe2O3 ve Fe3O4 kümelerinin yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisiyle incelenmesi

2013-12-31
Toffoli, Hande
Orhan, Okan Karaca
Amaca yönelik tasarlanabilir malzemeler, değişik alanlardaki uygulamalarından dolayı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Özellikle tıbbi ve ekolojik uygulamaları adına oldukça umut vadeden geçiş metallerinin bileşiklerinin araştırılmasına bir yoğunlaşma görülmektedir. Bu proje kapsamında çalışılan Fe2O3 (hematite) ve Fe3O4 (magnetite) malzemelerinin kristal yapılarının araştırılarak nanometre boyut mertebesinde kümelenmesinin incelenmesi ve modellenen kümelerin silika ile kaplanarak biyolojik ortamlara uyumlu hale getirilmesi ve oluşturulan silika kaplı nanoparçacıkların yüzey-organik bileşik ve yüzey inorganik bağdaşmasının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Kullanılacak teorik metod yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisidir.
Citation Formats
H. Toffoli and O. K. Orhan, “Silika kaplı Fe2O3 ve Fe3O4 kümelerinin yük yoğunluğu fonksiyoneli teorisiyle incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58759.