Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen Düşük Sıcaklık Atomik Kuvvet Mikroskopisi(DS-AKM) Geliştirilmesi

2018-12-31
Bu projede radyasyon basıncı kullanılarak yayı titreştirerek 2-300K sıcaklık aralığında çalışan bir Atomik Kuvvet Mikroskobu(DS-AKM) sistemi dünyada ilk olarak geliştirilecektir. Yayın sapmasını ölçen lazer'in DC ışık şiddeti ve lazer akımı yayın rezonans frekansında modüle edilerek AKM yayına DC ve AC kuvvet, radyasyon basıncı sayesinde uygulanacaktır. Bu mikroskop nanometre çözünürlükle 2-300K sıcaklık aralığında çalışacaktır. Radyasyon tahrik mekanizması ile AKM yaylarının yay sabiti de direk olarak ölçülebilecektir.

Suggestions

Grup 4 Alaşımlarının Biriktirme-Sonrası Kristalizasyon Yöntemleri ile Cam Üzerinde Büyütülmesi
Turan, Raşit; Karaman, Mehmet(2016-12-31)
Bu projede silisyum-germanyum alaşımlı (Si1-xGex) ince filmlerinin cam üzerinde büyütülmesi ve sonrasında farklı yaklaşımlar kullanılarak kristalize edilmesi hedeflenmektedir. Polikristal Si1-xGex filmlerin kompozisyonel ve yapısal özelliklerini hassas bir sekilde kontrol edebilecek üretim tekniklerinin geliştirilmesinin başta ince film güneş gözesi araştırmaları olmak üzere, birçok yarı iletken odaklı teknolojiye katkı sağlaması beklenmektedir.Günümüzde Si1-xGex alaşımlarının potansiyel avantajları bilinme...
CuSn(S,Se yada Te)2 ve CuZn(Se,S)2 ince filmlerinin Isıl buharlaştırma ve saçtırmalı kaplama teknigiyle üretilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi
Parlak, Mehmet; Candan, İdris; Bayraklı, Özge; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(2014-12-31)
Projenin Amaç ve Tanımı :İnce film amorf silisyum güneş pilllerinde verim %14’lar civarında iken son günlerde popüler olan Cu(In,Ga)(Se,S yada Te)2 (CIGS), CIT, CISe ince film bazlı güneş pillerinde maximum verim %20’lere ulaşmıştır. Fakat CIGS’de kullanılan In ve Ga gibi elementlerin maliyetinin yüksekliği ve doğada az bulunması gibi dezavantajları sebebiyle yeni güneş pilleri malzemeleri araştırılmaktadır. Özellikle ince film CuZnSnTe2 (CZST) ve Cu2ZnSn(Se,S)4 (CZTS)bazlı yeni nesil güneş pillerinin büy...
Grafen-alttaş metal etkileşmesinin yük yoğunluğu fonksiyoneli kullanılarak incelenmesi
Toffoli, Hande(2013-12-31)
Karbon atomlarının iki boyutlu bal peteği örgüsünden oluşan grafen, özgün bant yapısı ve geometriközellikleri dolayısıyla modern nanoteknoloji uygulamaları için stratejik yapılardan biri olarakgörülmektedir. Çok sayıda grafen uygulamasında metal yüzeyleri önemli rol oynar: metaller yüksek kaliteli grafenörnekleri üretiminde katalizör substrat olarak kullanılmakta, karakterizasyon enstrumanlarının uçlarımetallerden yapılmakta ve elektronik cihazlarda kontak elektrotları metal malzemelerden meydanage...
GÜMÜŞ NANOTEL TEMELLİ ESNEK ŞEFFAF ISITICI ÜRETİMİ
Ünalan, Hüsnü Emrah(2017-12-31)
Projede gümüş nanoteller esnek altlıklar üzerine kaplanacak ve uygulanan akım altında ısınma davranışları sistematik olarak incelenecektir.
Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi
Altan, Hakan; Yıldırım, İhsan Ozan; Nebioğlu, Mehmet Ali; Akkaya, Merve; Alkuş, Ümit(2017-12-31)
Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda elektromanyetik spektrumunun farklı frekanslarında çeşitli uygulamalar için metamalzeme alanında çok fazla araştırma yapılmış ve bu çalışmalar büyük ilgi görmüştür. Metamalzemeler geometrik olarak ölçeklendirilebilirler ve böylece radyo, mikrodalga, milimetre-dalga, uzak...
Citation Formats
A. Oral, “Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen Düşük Sıcaklık Atomik Kuvvet Mikroskopisi(DS-AKM) Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58783.