İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması

2018-12-31
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.

Suggestions

Negatif pariteli mezon ve baryonların radiatif geçişleri, multipole manyetik momentlerinin incelenmesi
Savcı, Mustafa; Alıyev, Tahmasıb; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Projede negatif pariteli mezonların manyetik dipol momentleri, rezidüleri, ağır baryonların (spin 1/2 ve 3/2) güçlü etkileşme sabitleri, geçiş form faktörleri ve ışınsal geçişleri incelenecektir.
Fermiyonik Aparçacıklarının Özelliklerinin İncelenmesi ve Deneysel İzleri
Alıyev, Tahmasıb; Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Standard Model şimdiye kadar bir çok enerji ölçeğinde test edilmiş ve birkaç anormalliğin dışında da tüm testlerden başarıyla geçmiştir. Bununla birlikte CERN'de hali hazırda devam eden 13 TeV skalasındaki çarpışmalarla test edilmeye devam edilmektedir. Standart modelin bu başarısına rağmen bu modelin etkin bir düşük enerji kuramı olduğuna dair birçok gösterge bulunmaktadır. Bununla birlikte karanlık madde ve nötrinoların kütle mekanizması gibi problemlere standart modelin cevap verememesi yeni fizik araştı...
BK ve DK Dört Kuark Sistemlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi
Özpineci, Altuğ(2017-12-31)
Bu projede, bir tane ağır b veya c kuark, bir tane acayip kuark ve iki tane de hafif u ve/veya d kuark içeren sistemlerin KRD toplam kuralları ile incelenmesi yapılacaktır. Olası durumların kütlesi elde edilirken, kütle farkları da hassas bir şekilde hesaplanmaya çalışılacaktır.
SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler
Kürkcüoğlu, Seçkin; Coşkun, Ümit Hasan; Toğa, Göksu Can(2016-12-31)
Bu projenin amacı dört boyutta (D=4) N =4 süpersimetrik SU(N) Yang-Mills ve bu teorinin orbifold burgulu durumlarında teorisinin alan içeriğinde bulunan skaler alanların potansiyelinde kütle ve süpersimetrinin narin kırınımı içeren terimlerin eklenmesiyle elde edilen deforme olmuş teorilerin ve bu modellerle ilintili matris modellerinin düşük enerji limitindeki yapılarının incelenmesi olarak hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınacak modelerin vakum yapılarının fuzzy uzaylar yada orbifold burgulu fuzzy uza...
Standart Model Ötesi Fiziğin Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda Araştırılması
Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk(2015-12-31)
Cenevre yakınlarında kurulu olan CERN laboratuvarlarında halihazırda Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) deneyi veri almaya devam etmektedir. Amaçlar arasında bir süredir aranan Standart Model'in ihtiyacı olan Higgs parçacığının bulunmasının yanı sıra Standart Model ötesi “Yeni Fiziğin” aranması bulunmaktadır. Yeni Fiziğin geniş model yelpazesinde modellerin altın kanallarının fenomenolojik olarak öngörülmesi ve simülasyonlarının yapılması deneysel çalışmalara ışık tutmaktadır. Bu çerçevede aşağıda detaylan...
Citation Formats
T. Alıyev, M. Savcı, S. Bilmiş, and İ. Turan, “İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58795.