BK ve DK Dört Kuark Sistemlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi

2017-12-31
Bu projede, bir tane ağır b veya c kuark, bir tane acayip kuark ve iki tane de hafif u ve/veya d kuark içeren sistemlerin KRD toplam kuralları ile incelenmesi yapılacaktır. Olası durumların kütlesi elde edilirken, kütle farkları da hassas bir şekilde hesaplanmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Negatif pariteli mezon ve baryonların radiatif geçişleri, multipole manyetik momentlerinin incelenmesi
Savcı, Mustafa; Alıyev, Tahmasıb; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Projede negatif pariteli mezonların manyetik dipol momentleri, rezidüleri, ağır baryonların (spin 1/2 ve 3/2) güçlü etkileşme sabitleri, geçiş form faktörleri ve ışınsal geçişleri incelenecektir.
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
Fermiyonik Aparçacıklarının Özelliklerinin İncelenmesi ve Deneysel İzleri
Alıyev, Tahmasıb; Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Standard Model şimdiye kadar bir çok enerji ölçeğinde test edilmiş ve birkaç anormalliğin dışında da tüm testlerden başarıyla geçmiştir. Bununla birlikte CERN'de hali hazırda devam eden 13 TeV skalasındaki çarpışmalarla test edilmeye devam edilmektedir. Standart modelin bu başarısına rağmen bu modelin etkin bir düşük enerji kuramı olduğuna dair birçok gösterge bulunmaktadır. Bununla birlikte karanlık madde ve nötrinoların kütle mekanizması gibi problemlere standart modelin cevap verememesi yeni fizik araştı...
SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler
Kürkcüoğlu, Seçkin; Coşkun, Ümit Hasan; Toğa, Göksu Can(2016-12-31)
Bu projenin amacı dört boyutta (D=4) N =4 süpersimetrik SU(N) Yang-Mills ve bu teorinin orbifold burgulu durumlarında teorisinin alan içeriğinde bulunan skaler alanların potansiyelinde kütle ve süpersimetrinin narin kırınımı içeren terimlerin eklenmesiyle elde edilen deforme olmuş teorilerin ve bu modellerle ilintili matris modellerinin düşük enerji limitindeki yapılarının incelenmesi olarak hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınacak modelerin vakum yapılarının fuzzy uzaylar yada orbifold burgulu fuzzy uza...
Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması
Gölbaşı, Onur (Çukurova Üniversitesi , 2020-06-01)
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanı...
Citation Formats
A. Özpineci, “BK ve DK Dört Kuark Sistemlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58785.