BK ve DK Dört Kuark Sistemlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi

2017-12-31
Bu projede, bir tane ağır b veya c kuark, bir tane acayip kuark ve iki tane de hafif u ve/veya d kuark içeren sistemlerin KRD toplam kuralları ile incelenmesi yapılacaktır. Olası durumların kütlesi elde edilirken, kütle farkları da hassas bir şekilde hesaplanmaya çalışılacaktır.

Suggestions

Negatif pariteli mezon ve baryonların radiatif geçişleri, multipole manyetik momentlerinin incelenmesi
Savcı, Mustafa; Alıyev, Tahmasıb; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Projede negatif pariteli mezonların manyetik dipol momentleri, rezidüleri, ağır baryonların (spin 1/2 ve 3/2) güçlü etkileşme sabitleri, geçiş form faktörleri ve ışınsal geçişleri incelenecektir.
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
Fermiyonik Aparçacıklarının Özelliklerinin İncelenmesi ve Deneysel İzleri
Alıyev, Tahmasıb; Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk(2017-12-31)
Standard Model şimdiye kadar bir çok enerji ölçeğinde test edilmiş ve birkaç anormalliğin dışında da tüm testlerden başarıyla geçmiştir. Bununla birlikte CERN'de hali hazırda devam eden 13 TeV skalasındaki çarpışmalarla test edilmeye devam edilmektedir. Standart modelin bu başarısına rağmen bu modelin etkin bir düşük enerji kuramı olduğuna dair birçok gösterge bulunmaktadır. Bununla birlikte karanlık madde ve nötrinoların kütle mekanizması gibi problemlere standart modelin cevap verememesi yeni fizik araştı...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler
Kürkcüoğlu, Seçkin; Coşkun, Ümit Hasan; Toğa, Göksu Can(2016-12-31)
Bu projenin amacı dört boyutta (D=4) N =4 süpersimetrik SU(N) Yang-Mills ve bu teorinin orbifold burgulu durumlarında teorisinin alan içeriğinde bulunan skaler alanların potansiyelinde kütle ve süpersimetrinin narin kırınımı içeren terimlerin eklenmesiyle elde edilen deforme olmuş teorilerin ve bu modellerle ilintili matris modellerinin düşük enerji limitindeki yapılarının incelenmesi olarak hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınacak modelerin vakum yapılarının fuzzy uzaylar yada orbifold burgulu fuzzy uza...
Citation Formats
A. Özpineci, “BK ve DK Dört Kuark Sistemlerinin KRD Toplam Kuralları ile İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58785.