KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU

2013-12-31
Akgün, Saadet Seçil
Aygül, Ceren
Şeker, Nesim
Balkan Savaşları (1912-1913) ve I. Dünya Savaşı (1914- 1918) Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan coğrafyada yer alan ülkelerin 20. Yüzyıl sınırlarının belirlenmesinde olduğu kadar demografik yapılarının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamış gelişmelerdir. Bu savaşların söz konusu bölgeler üzerindeki etkisi, siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel yönler düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda da bütün dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenmiş, her biri hakkında türlü araştırmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bu savaşlarda Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde özellikle savaş esirlerinin durumları, koşulları ve akibetleri açısından bilimsel veriler kullanılarak pek ele alınmamıştır.Projenin amacı Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’yla ilgili askeri, diplomatik ve siyasi çerçeveye girmeyerek Osmanlı ordularından alınan veya Osmanlı ordularının tutsak ettiği savaş esirlerinin kimliklerinin, tutsak bulunduruldukları yerlerin, buralardaki sosyal konumlarının değerlendirilmesini yapıp okuyuculara veya daha ileri incelemeler yapmak isteyen araştırmacılara sunmaktır.
Citation Formats
S. S. Akgün, C. Aygül, and N. Şeker, “KIZILAY VE KIZILHAÇ BELGELERİ IŞIĞINDA BALKAN SAVAŞLARI ve I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ESİRLER SORUNU,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58805.