Hide/Show Apps

Türkiye Emek Tarihi Kaynakça ve Materyal Arşivi Oluşturulması

2015-12-31
Çelik, Birten
Koç, Yıldırım
İmren Öztürk, Sibel
Türkiye'nin emek tarihine ait Osmanlı döneminden günümüze kadar derli toplu bir kaynakça ve arşiv oluşturulamamıştır. Oysa gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında çeşitli kişi ve kurumlarda bulunan belge ve yayınlar ile dijital materyaller mevcut olup bunların büyük çoğunluğu Türkiye emek tarihi alanında çalışan akademik ve ilgili çevrelerce bilinmemekte veya kullanımına kapalıdır, dolayısıyla da unutulma ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu proje ile hedeflenen ilk aşamada Türkiye emek tarihine ait Türkiye ve Türkiye dışında kişi ve kurumlarda bulunan yayınlanmış veya yayınlanmamış bilgi, belge, kitap, film ve ilgili diğer materyalleri Türkiye ve yurtdışında yürütülecek bir araştırma ile tespit ederek bu kaynakları hibe ya da satın alma veya kopyalama yöntemi ile edinilebilir olanları toplayıp detaylı bir çalışma yapılması ve bir Türkiye emek tarihi kaynakça ve arşivi oluşturulmasıdır. İkinci aşamada hedeflenen ise elde edilmiş her türlü bilgi ve materyallere dair bilgileri içeren bir yayın yapılması ve aynı zamanda bu bilgi ve materyalleri hazırlanacak bir web sayfası üzerinden internet ortamında paylaşarak Türkiye emek tarihi konusunda çalışma yapmış ve yapacak olan Türk ve yabancı akademisyen ve diğer çevrelerin kullanımına sunmaktır.