Hide/Show Apps

Türkiye mizahında güncel eğilimler

2014-12-31
Topal, Çağatay
Eğilmezler, Melike
Bu proje, Türkiye’de güncel mizah ve komedi ürünlerinde ele alınan konular, görüşler, eğilimler ve temsillere odaklanacaktır. Projede öncelikle, Cumhuriyet döneminden itibaren, mizah ve komedinin evrimi literatür taraması sonucunda ortaya konulacaktır. Ardından, projenin odak noktası olan 1990’lardan günümüze olan dönemde mizah ve komedi üretenlerin birincil tanıklığından faydalanılarak bir sosyolojik değerlendirme yapılacaktır. Aynı zamanda doktora tezi olan bu projenin amacı, son 25 yıllık donemin siyasi, sosyal ve kültürel ikliminin mizaha yansımalarının araştırılması ve tespit edilmesidir. Dolayısıyla, mizaha ilişkin temel teorilerin de yardımıyla, 1990-2013 yılları arasında Türkiye’de üretilen mizah ve komedi ürünlerinin, yaratıcılarının da deneyimleri ışığında anlamlandırılması ve çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile yanıtlanması hedeflenen bazı önemli sorular aşağıda yer almaktadır:- Herşeye gülebilmek mümkün müdür? Dönemsel olarak nelere/kimlere gülmenin “makul” ve “makbul” olduğu nasıl belirleniyor? Hiciv ve ironinin dokunamadığı alanlar nelerdir? - Gerek tarih boyunca, gerekse günümüzde mizahin üzerine konulan yasaklar ve sansür neleri kapsamaktadır, bu sınırlandırma dönemler içinde nasıl değişime uğramıştır?- Otorite figürleri ve baskın sınıflar mizah yapım sürecinin parametrelerini açıkça veya üstü kapalı nasıl etkiliyor? - Mizah yapanların konu secim ve isleyişlerinde hangi unsurlar/faktörler etkilidir? Söylemleri/dilleri neye göre/ne bicimde değişmektedir?- Kamusal söylem ile gizli söylemler arasında ne tür farklılıklar bulunmaktadır? Hegemonik olmayan, muhalif ve statükoyu altüst eden söylemler ne ölçüde kamusal alanda dillendirilmektedir? - Mizahin, dünyanın verili düzenini sorgulamaya yol açan zihin açıcı bir etkisi var ise, bu Türkiye’de günümüzde yapılan mizahta ne şekillerde tezahür etmektedir? - Ya da mizah sadece verili düzeni ve güç ilişkilerini pekiştiren, kısa süreli rahatlama sağlayan sahte emniyet sübapları işlevini mi görmektedir?