Hide/Show Apps

18. Yüzyılda Edirne'de Gayrımenkul Fiyatları

2015-12-31
Şeker, Nesim
Karagedikli, Gürer
Bu projenin araştırma konusu, 18. Yüzyıl Osmanlı Edirne’sinde gayrımenkul fiyatlarıdır. Bu çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olan Edirne şehrinde emlak fiyatlarında mahalleler arası bir dalgalanma/farklılaşmanın olup olmadığını görebilmektir. İkinci hedef ise, elde edeceğimiz gayrımenkul fiyatlarının, literatürde çalışıldığı şekliyle Osmanlı tarihinin genel fiyat serileri ve 18. Yüzyıldaki seyiri içindeki yerini analiz etmektir