K5 Tipi Maya Toksit Proteini İle Yüklenmiş Kitosan Mikro/nanopartiküllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve İnsanda Vajinal Candida Enfeksiyonlarının Topikal Tedavisinden Etkinliklerinin İn-Vitro Olarak Belirlenmesi

2012-12-31
Kapsam K5 tipi maya toksik proteininin saf halde izolasyonu yapılacak topikal tedavi amaçlı uygulamalar için kitosan nano/mikropartiküllerinde enkapsüle edilecektir. Takiben proteini içeren kitosan partiküllerinin yapısal analizleri, proteini tutma kapasitaleri, proteinin bu partiküller içersindeki stabilitesi ve partiküllerden salım miktarları analiz edilecektir.Sonra vulvovajinal kandidiazise neden olan Candida türlerine karşı etkinlikleri invitro olarak belirlenecektir Yöntem 1. HPLC teknikleri kullanılarak K5 tipi maya toksik proteinin P.anomala NCYC 434 suşundan saf halde izolasyonu ve biyo aktivite tayini 2. İyonik jelleşme metodu ile bu proteinin kitosan partiküllerinde enkapsülasyonu 3. In-vitro rekonstitüye insan vajinal mukoza modelinde etkinlik tayini Beklenilen sonuç Bu çalışmalar sonucunda insanlarda VVC enfeksiyonlarına neden olan Candida türlerine karşı yeni, doğal ve yüksek antimikotik etkili bir proteinin topikal tedavi amaçlı formülasyonu geliştirilmiş olacaktır.

Suggestions

Isolation characterization of the K4 type yeast killer toxin
Acun, Tolga; İzgü, Kadri Fatih; Department of Biology (2003)
Killer yeasts secrete polypeptide toxins which kill sensitive cells of their own species and frequently those of other species and genera of yeasts. These protein compounds are designated as killer toxins. Also killer toxins of certain yeast strains have potential growth inhibitory activity on gram-positive pathogenic bacteria and plant pathogenic fungi. The yeasts are immune to their own killer protein. The killer phenomenon can be utilized for the protection of fermentation process against contaminating y...
Investigation of the effect of KX2-361 molecule on post-intoxication of Botulinum Neurotoxin Serotype A, using motor neurons differentiated from mouse embryonic stem cell line HBG3
Koç, Dilara; Kiriş, Erkan; Department of Biology (2022-8-25)
Botulinum neurotoxins (BoNTs) are the most poisonous neurotoxins known, and intoxication by this toxin leads to botulism, a potentially lethal disease. BoNT/A, one of the 7 serotypes of BoNTs, is the most common serotype that causes human botulism. BoNT/A primarily targets the peripheral cholinergic nerves, especially motor neurons, and causes inhibition of acetylcholine release by cleaving SNAP-25 protein. Once BoNTs are internalized into motor neurons, there are no therapeutic options to neutralize them w...
Kbrn Uygulamaları İçin Yeni Nesil Algılama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Öktem, Hüseyin Avni(2011-12-31)
Proje kapsamında terörist eylemler gibi kasıtlı, endüstriel kazalar gibi insan aktiviteleri sonucunda veya doğal nedenlerle ortaya çıkabilecek biyolojik kirlenmelerin tespit ve tanısına yönelik DNA tabanlı sistemlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır. İlk aşamada hedef mikroorganizmalarda tespit amaçlı kullanılacak özgün gen bölgeleri biyoenformatik yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve belirlenen bu hedef DNA bölgelerinin PZR yöntemi ile çoğaltılabilmesi için özgün primerler tasarlanmıştır....
G-Proteini Kenetli Reseptörlerin Etkileşimleri:hesaplamalı Yöntemlerin Ve Deneysel Çalışmaların Sentezlenmesi.
Can, Tolga(2010-12-31)
G-proteine kenetli reseptörlerin eşleşmele arayüzleri biyoinformatik analizlerle araştırılacak ve bulunan sekanslar biyolojik deneylerle doğrulanacaktır. Bulunacak muhtemel sonuçlar farmakolojik önem taşıyan G-proteine kenetli reseptörlerin eşleşmelerinin tespitinde önemli bilgiler verecektir.
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Citation Formats
K. F. İzgü, “K5 Tipi Maya Toksit Proteini İle Yüklenmiş Kitosan Mikro/nanopartiküllerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve İnsanda Vajinal Candida Enfeksiyonlarının Topikal Tedavisinden Etkinliklerinin İn-Vitro Olarak Belirlenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58848.