Hide/Show Apps

Kbrn Uygulamaları İçin Yeni Nesil Algılama Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje kapsamında terörist eylemler gibi kasıtlı, endüstriel kazalar gibi insan aktiviteleri sonucunda veya doğal nedenlerle ortaya çıkabilecek biyolojik kirlenmelerin tespit ve tanısına yönelik DNA tabanlı sistemlerin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmıştır. İlk aşamada hedef mikroorganizmalarda tespit amaçlı kullanılacak özgün gen bölgeleri biyoenformatik yöntemler kullanılarak belirlenmiş ve belirlenen bu hedef DNA bölgelerinin PZR yöntemi ile çoğaltılabilmesi için özgün primerler tasarlanmıştır. Ayrıca çip için gerekli prob setleri geliştilmiştir. Test amaçlı olarak hedef bölgelerinin sentetik DNA’ları cam yüzey üzerinde DNA çipi formatında denenmişlerdir. Bu denemede biyolojik harp ajanı olarak kullanılabilecek Bacillus anthracis ve aynı zamanda gıda patojeni olarak da sıklıkla karşılaşılan Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhimurium ve Vibrio cholerae sentetik hedef bölge nükleik asitleri kullanılmıştır. Projeye ilişkin gelişme raporunda da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere projenin ilk 12 aylık bölümü öngörülen sonuçlar alınarak takvime uygun olarak tamamlanmıştır. Projenin devamında öncelikle DNA hedef bölgelerine ait sentetik nükleik asitlerle gerçekleştirilecek sandviç hibridizasyon platformunun cam kapiler sisteme entegre edilmesi için optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ardından DNA hedef bölgelerinin PZR yöntemi ile genomik DNA’dan çoğaltılması çalışmalarına geçilecektir. PZR optimizasyonlarının tamamlanmasının ardından elde edilen PZR ürünleri cam kapiler sisteme entegre edilerek gerçek hedef bölgelerle sandviç hibridizasyon platformu kurulacaktır. Projenin son aşamasında ise aynı örnek içerisinde birden fazla mikroroganizma varlığının tespit ve tanısına yönelik çoklu kapiler sistem prototipi geliştirilecektir.