Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri

2014-12-31
Adalı, Orhan
Doğru, Havva
Karakurt, Serdar
Güray, Nülüfer Tülün
İrtem Kartal, Deniz
Fenolik ve flavanoid maddelerce zengin sebze ve meyvelerin düzenli bir şekilde tüketimi çeşitli dejeneratif hastalıkların ve kanser hastalıklarının iyileştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Hâlbuki sebze ve meyvelerdeki hangi bileşiklerin veya karışımların koruyucu özelliğe sahip olduğu ve bunların etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklık kazanmamıştır. Bitkiler, insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bu fenolikler çoğu karsinojenin metabolik aktivasyonunu etkileyebilmektedirler (Szaefer ve ark., 2002). Doğal olarak var olan fitokimyasal maddelerin mutasyona ve kanser oluşumuna karşı koruyucu bir etkisinin bulunduğu bilinmektedir (Bertram ve ark., 1987; Wattenberg, 1985). Doğal bir antioksidan kaynağı olan bu bitkisel besin kaynakları yüksek oranda ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin olarak bilinen fenolik ve flavanoid bileşikleri içermektedirler. İnsanların maruz kaldıkları kimyasal maddeler ile çoğu kanser türü arasında bir ilişki vardır. Bu maddelerin birçoğunun genotoksik ve kanserojenik etkilerini gösterebilmesi için belirli enzimler tarafından aktive edilmesi gerekmektedir. Bu enzim sistemlerinin inhibe edilmesi ve dolayısı ile öncül kanserojenik maddelerin aktif hale gelmesinin engellenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada, bitki fenolik ve flavanoid bileşiklerinden ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidinin mutasyona ve kansere yol açan kimyasal ajanların metabolik aktivasyonu ve detoksifikasyonunda rol oynayan faz II karaciğer enzimlerinden glutatyon S-transferaz ve NAD(P)H:kuinon oksidoredüktaz 1 üzerindeki etkileri araştırılacaktır.
Citation Formats
O. Adalı, H. Doğru, S. Karakurt, N. T. Güray, and D. İrtem Kartal, “Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58850.