Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması

2017-12-31
Gözen, Ayşe Gül
Gurbanov, Rafig
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgularımız, ağır metal dirençli bakteri tüm hücrelerinin protein, lipit, karbonhidrat ve nükleik asitlerinde kaydadeğer bütünlüklü moleküler değişimler olduğunu göstermiştir. Elde ettiğimiz ilgi çekici bulgulardan yola çıkarak, teklif ettiğimiz bu araştırma kapsamında uyumlanma sürecinin merkezi molekülü DNA’yı çalışmayı hedefliyoruz.
Citation Formats
A. G. Gözen and R. Gurbanov, “Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58869.