Hide/Show Apps

MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI

Bu çalışmanın amacı, kemik doku mühendisliği için ıslak eğirme tekniği ile bir biyopolimer olan PHBV’den yün yumağı benzeri, yüksek gözenekli ve gözenekleri bağlantılı yapay doku iskeleleri geliştirmektir. PHBV’nin hidrofobik bir karaktere sahip olması, hücrelerin iskele yüzeyine yapışmasını kolaylaştırmamaktadır. Bu iskele sistemine oksijen plazma uygulaması yapılarak yüzey aktifleştirilecek ve hemen peşinden osteoblastların özellikle tutunduğu bilinen amino asit dizilerini içeren bir yapay proteinle kaplanarak bu iskele sistemi kemik hücreleri için uygun bir zemin oluşturacaktır. Daha sonra bu iskelelere in vitro ortamda fare kemik iliği hücreleri ekilerek kemik doku mühendisliğine uygunluğu araştırılacaktır. Bu yolla standart bir malzeme ve yöntem moleküler biyoloji ürünü iskeleyi sağlayacaktır. Bu da biyomalzeme-moleküler biyoloji arasında yeni bir etkileşim alanı oluşturacaktır.