Yapım Ve Malzeme Teknolojilerinde İlerlemeye Yönelik Arşiv Ve Veri Tabanı Oluşturulması. 1.aşama Odtü.yapı Bilimleri Bütünleşik Araştırma Biriminin Yapı Fiziği Sahasındaki Çalışmaları.

2010-12-31
Günümüz yapım ve malzeme teknolojilerinde ilerlemek, bu sahalarda ayrıntılı çalışmalar yapmayı ve elde edilen birikimi de kullanarak bilgi üretmeyi gerektirmektedir. Şu ana kadar sahip olunan birikimin iyi anlaşılması, mevcut yapıların onarımı, konfor koşullarında ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte yapıların tasarımı, malzeme ve yapım teknolojileri üzerine araştırmaların ilerlemesi bakımından önemlidir. ODTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı 1981 tarihinden bugüne, bu amaçlar doğrultusunda araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu güne kadar yapılmış olan çalışmalar, günümüz yapı malzemeleri, yapım teknikleri, yapısal nitelikleri, su, ısı, ses gibi yalıtım özellikleri, işlevsel sistemleri, çevresel nitelikleri, ve bu konulara ilişkin olan sorunları, muayene teknikleri ve onarımları üzerine önemli bir birikim oluşturmuştur. Bu birikimin bir veri tabanında arşivlenmesi, kolaylıkla bir bilgiye ulaşıp onu kullanabilmek ve karşılaştırmalar ve sorgulamalar yapabilmek açısında önemlidir. Bu proje kapsamında oluşturulacak olan arşivde bu zamana kadar yapılan araştırmalara ulaşmak mümkün olacak ve bundan sonraki çalışmalara da kaynak oluşturacaktır. Ayrıca, elde edilen birikim, araştırmacılar ve benzeri diğer araştırma birimleri ile bilgi alışverişini de hızlandıracak ve geliştirecektir. Bu arşivin yurt içi ve yurt dışından takibi ve paylaşımı internet üzerinden erişimi de gerekli kılmaktadır. Veritabanı oluşturmaya, son on yılda yapılan çalışmalardan başlanacaktır. Kısacası, bu proje ile ODTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı'nda çeşitli alanlarda yapılmış olan lisansüstü tezler, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri, yayınlar ve lisansüstü dersler ve bu çalışmalardan elde edilen birikimin bir arşive dönüştürülmesi ve bu arşive de kontrollü ve kolay erişimin sağlandığı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla planlanmıştır.

Suggestions

Sayısal Tasarım Ve Üretim Araştırmaları Labaratuarı.
Sorguç, Arzu(2009-12-31)
Günümüzde tasarım ve üretim araç ve ortamlarının sürekli ve hızlı değişim ve gelişimi, etkisini tüm alanlarda göstermekte ve tasarım ile uğraşan bütün bilgi alanlarında paradigmayı değiştirmektedir. Çok yakın bir zamana kadar hem akademik çevrelerde hem de uygulamada sanal ortamın ve araçlarının ne olduğu tartışılır ve anlaşılmaya çalışılırken, bugün pek çok yenilikçi tasarımcı bu ortamları kullanarak düşünmekte, sorgulamanın yerini uygulama almaktadır. Tasarım eğitimi de bu gelişmelere paralel olarak değiş...
Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi
Değerli, Mustafa; Kaygan, Pınar (CEUR-WS; 2016-11-04)
Sistem projelerinde başarılı olunabilmesi için disiplinlerarası ve bazen de disiplinlerötesi bir yaklaşım ve işbirliği gerekmekte ve bu projelerde özellikle elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sistem projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test fazlarında elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri, sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir husu...
Sayısal Tasarım Araçlarının Kışı mı Geliyor?
Sorguç, Arzu; Yetkin, Ozan (2020-10-24)
Dijital medyanın çekiciliği ve artan kullanımı ile hesaplama ve bilgi teknolojilerinin kullanılabilirliği, tasarım sürecini ve yapım eylemini değiştirmektedir. CAD ve CAM mimari tasarımın erken aşamalarından başlayarak, mimari tasarımı ve tasarım eğitimini sorgulamaya zorlayan paradigmatik bir değişime sebep olmaktadır. Bugün, neredeyse tüm üniversitelerde, hesaplamalı veya dijital tasarım ve ilgili teknolojiler müfredatlara dahil edilmektedir. Öğrenciler üniversiteye gelmeden önce bile bu teknolojilerle ta...
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri aras...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, “Yapım Ve Malzeme Teknolojilerinde İlerlemeye Yönelik Arşiv Ve Veri Tabanı Oluşturulması. 1.aşama Odtü.yapı Bilimleri Bütünleşik Araştırma Biriminin Yapı Fiziği Sahasındaki Çalışmaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58902.