Yapım Ve Malzeme Teknolojilerinde İlerlemeye Yönelik Arşiv Ve Veri Tabanı Oluşturulması. 1.aşama Odtü.yapı Bilimleri Bütünleşik Araştırma Biriminin Yapı Fiziği Sahasındaki Çalışmaları.

2010-12-31
Günümüz yapım ve malzeme teknolojilerinde ilerlemek, bu sahalarda ayrıntılı çalışmalar yapmayı ve elde edilen birikimi de kullanarak bilgi üretmeyi gerektirmektedir. Şu ana kadar sahip olunan birikimin iyi anlaşılması, mevcut yapıların onarımı, konfor koşullarında ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikte yapıların tasarımı, malzeme ve yapım teknolojileri üzerine araştırmaların ilerlemesi bakımından önemlidir. ODTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı 1981 tarihinden bugüne, bu amaçlar doğrultusunda araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu güne kadar yapılmış olan çalışmalar, günümüz yapı malzemeleri, yapım teknikleri, yapısal nitelikleri, su, ısı, ses gibi yalıtım özellikleri, işlevsel sistemleri, çevresel nitelikleri, ve bu konulara ilişkin olan sorunları, muayene teknikleri ve onarımları üzerine önemli bir birikim oluşturmuştur. Bu birikimin bir veri tabanında arşivlenmesi, kolaylıkla bir bilgiye ulaşıp onu kullanabilmek ve karşılaştırmalar ve sorgulamalar yapabilmek açısında önemlidir. Bu proje kapsamında oluşturulacak olan arşivde bu zamana kadar yapılan araştırmalara ulaşmak mümkün olacak ve bundan sonraki çalışmalara da kaynak oluşturacaktır. Ayrıca, elde edilen birikim, araştırmacılar ve benzeri diğer araştırma birimleri ile bilgi alışverişini de hızlandıracak ve geliştirecektir. Bu arşivin yurt içi ve yurt dışından takibi ve paylaşımı internet üzerinden erişimi de gerekli kılmaktadır. Veritabanı oluşturmaya, son on yılda yapılan çalışmalardan başlanacaktır. Kısacası, bu proje ile ODTÜ Mimarlık Bölümü Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı'nda çeşitli alanlarda yapılmış olan lisansüstü tezler, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri, yayınlar ve lisansüstü dersler ve bu çalışmalardan elde edilen birikimin bir arşive dönüştürülmesi ve bu arşive de kontrollü ve kolay erişimin sağlandığı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla planlanmıştır.
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, “Yapım Ve Malzeme Teknolojilerinde İlerlemeye Yönelik Arşiv Ve Veri Tabanı Oluşturulması. 1.aşama Odtü.yapı Bilimleri Bütünleşik Araştırma Biriminin Yapı Fiziği Sahasındaki Çalışmaları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58902.