Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi

2016-11-04
Değerli, Mustafa
Kaygan, Pınar
Sistem projelerinde başarılı olunabilmesi için disiplinlerarası ve bazen de disiplinlerötesi bir yaklaşım ve işbirliği gerekmekte ve bu projelerde özellikle elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sistem projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test fazlarında elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri, sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi gereken bir husustur. Bu araştırmada, sistem projelerinde elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi kapsamında kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öncelikle bir literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve olası kritik başarı faktörleri saptanmıştır. Ardından, daha derinlemesine ve deneyimlerden damıtılmış bilgilere ulaşmak için iki adet elektrik & elektronik ve iki adet bilgisayar mühendisi olmak üzere toplam dört deneyimli mühendis ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Literatür araştırması ve mülakatlar sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak işbirliği açısından kritik başarı faktörlerini belirlemek üzere toplam 44 sorudan oluşan özgün bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket kullanılarak 73 kişiden veri toplanmıştır. Toplanan veri betimsel ve çıkarımsal istatistik yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda sistem projelerinde elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirlikleri açısından şu altı kritik faktör belirlenmiştir: Süreç yönetimi, kültür, organizasyonel karakteristikler, eğitim deneyimleri, iletişim & takım çalışması yetkinlikleri ve teşvik & ödüllendirme. Ayrıca bu faktörlere ilişkin, bu faktörleri açıklayan 32 maddelik bir kontrol listesi geliştirilmiştir. Öte yandan, toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda işbirliği bağlamında dikkate değer çeşitli ilave sonuçlara ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının hem işbirliği açısından süreç ve performans iyileştirmek isteyen endüstrinin ilgili profesyonellerine hem de bu bağlamda işbirliği alanında çalışmalar yapan akademisyenlere faydalı olacağı değerlendirilmektedir
Proceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposium,UYMS ( 2016)

Suggestions

Wireless networking in tunnelling projects
Nielsen, Yasemin; Koseoglu, Ozan (Elsevier BV, 2007-05-01)
Emerging collaborative technologies and working methods often require tremendous engineering and organisational efforts for successful implementation of information and communication technologies (ICTs). According to a research conducted in Turkish construction industry, most of the problems that occur during the construction phase are due to lack of co-operation and communication between designers and contractors and lack of prompt expert decisions during on-site engineering. Similar to any major construct...
Residual Lifetime of Consecutive k-out-of-n Systems Under Double Monitoring
ERYILMAZ, SERKAN; Bayramoglu, Konul (2012-09-01)
The consecutive k-out-of-n systems are important structures in reliability engineering due to their applications in various real life situations. In this paper, we study the residual lifetime of these systems under the condition that the total number of failed components at time is, and at time t(2) (t(2) > t(1)) the system is still working. We obtain explicit expressions for the survival function of the corresponding residual life when the components are exchangeably dependent. We also obtain a signature-b...
Modeling heterogeneous internet of things systems using connectors in component oriented software engineering
Ünal, Selin; Dogru, Ali H.,; Department of Computer Engineering (2019)
In this thesis a solution for modeling heterogeneous IoT applications in component oriented software engineering is provided by using software connectors. IoT is interconnected devices or humans in the means of internet which gains more importance day by day in different areas of the world. This kind of powerful and complex systems have challenges to overcome in nature. Each IoT system component has specific set of rules for communicating with the other components. In order to be able to communicate, compon...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Collaboration environments for construction: Implementation case studies
Erdogan, Bilge; Anumba, Chimay J.; Bouchlaghem, Dino; Nielsen, Yasemin (American Society of Civil Engineers (ASCE), 2008-10-01)
Although emerging technologies offer the construction industry many opportunities for computer supported collaboration environments, the companies adopting these technologies usually fail in achieving the full benefits from their implementations. The reason for this is found to be focusing too much on the technical factors and ignoring or underestimating the factors related to change, implementation, human and organizational factors, and the roles of the management and end users. Each new information techno...
Citation Formats
M. Değerli and P. Kaygan, “Sistem projelerinde elektrik-elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi,” Çanakkale, Türkiye, 2016, vol. 1721, p. 166, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_11.pdf.