Measuring infiltration in building envelopes

2013-12-31
Taner Düzyol, Özün
Koç, Havva Elif
Elias Özkan, Soofia Tahira
Yapı ısıtma yükü ve buna bağlı olarak ısınma maaliyetine etki eden önemli etmenlerden biri de yapı kabuğundan sızan hava miktarıdır (Infiltration). Bu çalışmada amaç bina ısıl performansına etki eden bu faktörün secilen çalışma alanında gerekli cihazlarla ölçüm yapmak ve alınan kayıtların öngörülen yazılım yardımıyla ısıtma enerji analizi hesaplamasına girdi olarak kullanmak ve analiz sonuçlarını bu bağlamda değerlendirmek olacaktır. Çalışma alanı olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi seçilmiştir. Yakın tarihte yapının tüm yapı kabuğunda bulunan pencereler revize edilmiştir. Bu revizyonla birlikte alüminyum doğrama detaylı tek cam uygılaması yapılmıştır. Hem seçilen pencerenin özelliğinden hemde uygulamadan kaynaklı oluşabilecek olan hava kaçaklarının belirlenen noktalardan ölçümleri alınması planlanmaktadır. Bu işlem için kullanılacak olan cihazlar ise uzaktan ölçüm yapan Infrared ısı ölçüm aleti, hava hızı ölçüm aleti ve infra red kamera dir. Bu cihaz yardımı ile alıncak olan değerler yine kullnılması planlanan Designbuilder yazılımı ile ısıtma enerjisine olan etkisi hesaplanacaktır. Ölçüm alınan her bir oda yapı örneği olarak kabul edilecektir.

Suggestions

Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings
Elias Özkan, Soofia Tahira(2016-12-31)
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve ...
Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Incorporation of waste and pozzolanic materials as partial replacement for the development of sustainable concrete
Hamza, Ali; İnce, Ceren; Sustainable Environment and Energy Systems (2018-1)
Excessive production of cement due to modern construction practices frames cement as a leading pollutant of releasing significant amounts of CO2 in the atmosphere. The thesis begins with the examination of the alternative binding materials used as partial replacement to cement. Supplementary cementitious material, silica fume, is used as partial replacement to Portland cement whereas, waste materials, marble dust and crushed bricks, are used as partial replacement to the fine aggregates in this thesis. The ...
Investigation of effective medium absorbers for possible sensing applications in the sub-1 THz region
Demirörs, Oytun; Esentürk, Okan; Department of Chemistry (2022-9-2)
Imaging in the terahertz (THz) region has receiving great attention in recent years with its very attractive diverse application possibilities from security to health, from bio to material inspection. However, the nature of the THz frequency region brings many challenges to development of sources and sensors for imaging applications. Some of the challenges are requirement of large pixel-pitches, high fabrication and maintenance costs, and low emission levels of the sources at room temperature. Due to the st...
Monitoring and modelling of moisture content with nuclear magnetic resonance (NMR)
Selçuk, Burak; Çekmecelioğlu, Deniz; Department of Food Engineering (2022-11-04)
The aim of this study is to observe the variation of the moisture content and drying rate over time, temperature, and position. Chickpea puree, eggplant, and apple were selected for drying, and the drying experiments were performed at 50-70°C for 3 h. The moisture content of samples was measured using oven, time-domain nuclear magnetic resonance (TD-NMR), and magnetic resonance imaging (MRI) methods. The changes in moisture content and drying rate with temperature and position were monitored. The drying rat...
Citation Formats
Ö. Taner Düzyol, H. E. Koç, and S. T. Elias Özkan, “Measuring infiltration in building envelopes,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58911.