Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings

2016-12-31
Yapılı çevrede enerji korunumu çalışmaları genel olarak bina kabuğu ve sistem teknolojileri konularında sürdürülmekte olup kullanıcın yapı enerji performansına etkisi az sayıda çalışmalarda incelenmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada kullanıcı davranışının enerji kullanımına etkisini özellikle ısıtma döneminde kullanıcının ısıl konfor koşullarına müdahalesi açısından incelemek ve seçilecek çalışma alanında gerekli verileri toplamak amaçlanmaktadır. Toplanacak olan bu veriler gerçek enerji tüketim karakteri ve enerji korunum potansiyeli çalışmalarına katıda bulunacaktır.Araştırma seçilen çalışma ortamını kullanıcıların hangi zaman aralıklarında kullandıkları ve bu sürede pencere kullanımı takibini kapsamaktadır. Ayrıca pencere kullanımında ısıl konfor veya iç hava kalitesini artırmak gibi sebepleri inceleyebilmek için CO2 değerleri, sıcaklık ve nem değerleri de kaydedilecektir. Isıtma döneminde veriler toplanacak olup, bu nedenle aşağıda belirtilen teçhizatların alınımıyla proje en geç Ocak 2016 tarihiyle başlanması planlanmaktadır.

Suggestions

Measuring infiltration in building envelopes
Taner Düzyol, Özün; Koç, Havva Elif; Elias Özkan, Soofia Tahira(2013-12-31)
Yapı ısıtma yükü ve buna bağlı olarak ısınma maaliyetine etki eden önemli etmenlerden biri de yapı kabuğundan sızan hava miktarıdır (Infiltration). Bu çalışmada amaç bina ısıl performansına etki eden bu faktörün secilen çalışma alanında gerekli cihazlarla ölçüm yapmak ve alınan kayıtların öngörülen yazılım yardımıyla ısıtma enerji analizi hesaplamasına girdi olarak kullanmak ve analiz sonuçlarını bu bağlamda değerlendirmek olacaktır. Çalışma alanı olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi seçilmiştir. Yakın tarihte y...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Effects of Central Bank's Announcements on Financial Markets
Hanikaz, Buğrahan; Gaygısız, Esma; Department of Financial Mathematics (2022-12-19)
It has been stated in various studies that the Central Bank's announcements do not only affect the short-term interest rates, but also the long-term interest rates through different channels. In this study the effect of the decision of the Central Bank of Turkey on financial markets were examined via VAR with functional shocks method proposed by Inoue and Rossi (2018) . High frequency identification method was adopted to reduce the identification problem in the VAR model, impulse response functions were obt...
Influence of reinforced column details on building collapse envelope
Vara, Güncel; Binici, Barış; Department of Civil Engineering (2022-6)
Building collapse envelopes are simple yet reliable data representations used for depicting load-carrying and deformation capacities of reinforced concrete buildings and the relationship of these two types of performance-related quantities. These envelopes exhibit variations when structural parameters of the buildings they represent are tweaked. This study is intended to investigate the influence of reinforced concrete column details on building collapse envelopes. Numerical models of two five-story residen...
Quantification of thermoelectric energy scavenging oppurtunity in notebook computers
Denker, Reha; Muhtaroğlu, Ali; Külah, Haluk; Sustainable Environment and Energy Systems (2012-8)
Thermoelectric (TE) module integration into a notebook computer is experimentally investigated in this thesis for its energy harvesting opportunities. A detailed Finite Element (FE) model was constructed first for thermal simulations. The model outputs were then correlated with the thermal validation results of the selected system. In parallel, a commercial TE micro-module was experimentally characterized to quantify maximum power generation opportunity from the combined system and component data set. ...
Citation Formats
S. T. Elias Özkan, “Impact of Occupant Behaviour on Energy Consumption in Buildings,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58920.