Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi

2017-12-31
Ay, Bekir Özer
Akdede, Nil
Yapılı çevreye hasar veren afetler ya da kitlesel göç sonrasında karşılaşılan temel problemlerden biri de barınma ihtiyacıdır. Bu tür durumlarda ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma ünitelerine yerleştirilmesi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Üretim tekniği, malzeme, esneklik, maliyet, sürdürülebilirlik vb. birçok boyutu olan bu yöntemde en elverişli tasarımın rasyonel bir şekilde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada çok ölçütlü karar analiz yöntemlerinin geçici konut birimlerinin hızlı ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesindeki potansiyeli araştırılacaktır. Mevcut durumda uzman görüşü ve karar vericinin tecrübeleri ile yapılan değerlendirme sonucunun uygulamada arzu edilen başarım seviyesine ulaşamadığı ulusal ve uluslararası birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Buna alternatif olabilecek, hızlı, sistematik ve geri bildirimler ile yinelenebilen bir yöntemin kullanılması değişen zaman, mekan ve sosyoekonomik şartlarda en elverişli geçici konut biriminin elde edilmesinde önemli rol oynayabilir. Bu bağlamda alternatif geçici konut birimlerinin farklı çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi ve buna ilişkin modellerin kurgulanması amaçlanmaktadır. Çalışma sonunda elde edilecek veriler ve kurgulanacak değerlendirme modeli doğal afetler veya kitlesel göç karşısında binlerce insana barınma imkanı sunmak durumunda kalan Türkiye gibi ülkeler ve afet yönetimi kurumları için önemli bir araç olabilecektir.
Citation Formats
B. Ö. Ay and N. Akdede, “Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58926.