Hide/Show Apps

Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi

2016-12-31
Baran, Eray
Dizdar, Çağan
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasına girmiştir. Önerilmekte olan bu proje ile, hafif çelik yapılarda sıklıkla kullanılmakta olan kafes kirişli döşeme sisteminin düşey yükler altındaki davranışı incelenecektir. Yapılacak olan çalışmalar sonucunda, hafif çelik kafes kiriş elemanlarının tasarımı için takip edilmesi uygun olan tasarım yaklaşımı ortaya konularak bu konuda mevcut olan ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, hafif çelik kafes kiriş elemanlarından ve bu kirişlerin üzerine yerleştirilmiş kaplama levhalarından oluşan numuneler üzerinde yükleme deneyleri yapılacaktır. Farklı yaklaşımlar benimsenerek hesaplanacak yük kapasiteleri deneysel olarak belirlenmiş kapasitelerle karşılaştırılacaktır. Kiriş elemanları üzerindeki birleşim bölgelerinde oluşacak lokal deformasyonların ve kirişlerin kaplama levhalarına bağlanma durumlarının sistemin genel davranışı üzerindeki etkileri belirlenecektir.