Hide/Show Apps

Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler

Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşümler ışığında tasarımcılar, mühendisler, üreticiler ve sağlık personellerinin farklılaşan etkileşimleri değerli bir araştırma alanı sunmaktadır. Önerilen proje, tasarım süreçlerindeki bu farklı aktörlerle derinlemesine mülakatlar yaparak tasarım süreçlerini analiz edecektir. Projede 8 tasarımcı, 4 mühendis, 20 şirket temsilcisi ve 8 sağlık personeliyle görüşülmesi planlanmıştır. Toplanan veriyi, aktörler arasındaki ilişkileri öne çıkaracak şekilde, aktör-ağ teorisi bakış açısından analiz ederek bir yandan bu süreçlere özel yöntem ve araçların ortaya çıkarılması, öte yandan doktor ve hasta gibi kullanıcı kategorilerinin nasıl inşa edildiğinim tartışılması amaçlanmaktadır. Araştırma hem bilim ve teknoloji çalışmaları alanına tasarım pratiğinden bir vaka çalışması sunarak hem tasarım alanında aktör-ağ teorisine dair güncel tartışmalara eklemlenerek hem de Türkiye'de tıbbi cihaz tasarım süreçlerine dair öneriler geliştirerek ilgili yazınlara katkıda bulunmayı hedefler.