Hide/Show Apps

Aktif Yaşam için Ürün-Servis Çözümleri: Fiziksel Aktivitelerin Takibine Yönelik Akıllı Bilekliklerin Tasarım ve Kullanım Araştırması

Sağlık sektöründeki teknolojik ilerlemeler her ne kadar yaşam süremizin uzaması anlamına gelse de, bir yandan da gerçekten sağlıklı olarak geçirdiğimiz süre gittikçe kısalmakta. Fiziksel olarak hareketli olmanın önemi bu kadar vurgulanmaktayken, global olarak nüfusun daha aktif olmasını teşvik etmek için araştırmacılar, sağlık çalışanları ve dünyanın her yerinden politika oluşturucular bu problemlere yenilikçi çözümler aramakta ve kimi düşünceleri hayata geçirmekte. Nüfusun büyük bir oranının günlük yaşamlarında internet erişiminin olması bu sorunların çözülmesinde günümüz teknolojilerinden faydalanmayı düşünmemek imkansız. Teknolojinin ürün ve servislerde şekil bularak farklı yaratıcı çözümler dahilinde hayata geçirilmesi hem sağlıklı sürdürülen yaşam süresinin artırılmasına, hem de başta obezite, ve tip-2 diyabetle mücadele ile toplumun duygusal refahının (duygusal iyi oluş / emotional wellbeing) iyileştirilmesine şüphesiz katkıda bulunacaktır.Bu güncel konunun ışığında, önerilmekte olan proje, fiziksel hareketliliği teşvik etmek üzere özellikle son birkaç yıl içerisinde teknolojilerin de katkısıyla popülaritesi artan çözümler içerisinde yer alan akıllı bilekliklerin ürün-servis bağlamında kullanıcılar üzerinden değerlendirilmesine yönelik bir araştırmayı kapsamaktadır.