Endüstriyel Tasarım Malzeme Deneyim Labaratuarı Altyapı Projesi.

2013-07-01
Ürün tasarımı, belli istek ve ihtiyaçlar dizisini en kabul edilebilir şekliyle ve en pratik biçimde karşılayacak ürünlerin (genellikle artefaktlar ve artefakt-hizmet kombinasyonları) yaratılmasıyla ilgilenmektedir. Tasarımcılar sanayinin ürettiği ürünlerin biçimsel niteliklerini belirlerken fonksiyona yatkınlık, işlev, üretim kolaylığı, maliyet, yaratılacak parça sayısı ve bu parçalarda kullanılacak malzemeler gibi konulara odaklanmaktadırlar. Buna ilave olarak ürün tasarımcıları, kullanıcıların deneyimlerine de odaklanırlar: “bireyler ürünlerle nasıl etkileşime geçer”, “ürünler ne tür anlamlar çağrıştırır”, “ürünler ne tür duyguları açığa çıkarır” gibi. Dolayısıyla, günümüz literatüründe de sıklıkla vurgulanan ve bu araştırmaya ışık tutacak olan temel prensip, insanların ve toplumların algılama şekillerinin malzemelerden etkileniyor olması ve tasarım eğitiminde öğrencilerin bunu nasıl şekillendirebilecekleri konusuna önem verilmesi gerekliliğidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Malzeme Deneyimi Laboratuvarının kurulması, endüstriyel tasarım öğrencilerini malzeme konusunda yetiştirmek için yeni yöntem ve kaynaklara katkıda bulunan önemli bir başarı olacaktır. Sonuçların bir kısmı, malzeme ve tasarım (genel alan) eğitiminde bilgi ve uygulamaya dair önemli katkılar sağlayacaktır. Erişimli ve ilgili ek bilgiler sağlayan malzeme örnekleri etiketleme sistemi. Lisans düzeyi tasarım öğrencileri ile çeşitli olası sistemler test edilerek değerlendirilecektir. Elde edilen veriler doğrultusunda, sistemlerin göreceli zayıf ve güçlü yanları bulunarak en uygun sisteme karar verilecektir.
Citation Formats
O. F. Pedgley, “Endüstriyel Tasarım Malzeme Deneyim Labaratuarı Altyapı Projesi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61851.