Elektrikli Rayli Ulasim Sistemleri Çekis (Cer) Çevirgeç Sistemi Laboratuvar Prototipinin Gelistirilmesi

2015-12-31
Ermiş, Muammer
Uğur, Mesut
Bu projenin öncelikli amaci yakin gelecekte Türkiye’deki rayli ulastirma sistemlerine uygulanabilecek tek faz beslemeli PWM çevirgeç ve üç faz çikisli evirgeçten olusan sistemin (DC Link Converter) a. Bir laboratuvar prototipinin gelistirilmesi ve b. PWM dogrultucu için çesitli dalga sekli sentezleme (waveform synthesizing) ve kontrol tekniklerinin denenerek optimumlarinin belirlenmesidir. Diger bir deyisle, bu alanda ülkede ivedi olarak Arastirma ve Teknoloji Gelistirme çalismasinin yapilmasina ihtiyaç oldugunu düsünmekteyiz. Ayrica, evrensel literatür incelendiginde bu konuda yeterli sayida arastirma ve yayinin olmadigi gözlenmistir. Bu olgu SIEMENS MOBILITY, BOMBARDIER ALSTOM, HYUNDAI Rotem ve ABB gibi çekis sistemi üreticileri veya entegratörlerinin yayinlamadiklari teknik bilgi birikimi (know-how)’ne atfedilmistir. Bu amaçla bu projede birden fazla Doktora ve Y.lisans ögrencisi görevlendirilecektir.Bu projenin ikincil amaci Orta Dogu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Bölümü’nde verilen EE462 – Utilization of Electrical Energy dersinin laboratuvarina bir Ulastirma Yükü (Transportation Load) deney düzenegi olusturmaktir. Bu ders kapsaminda agirlikli olarak modern AA ve DA motor sürücülerinin analizi ve tasarimi islenmektedir.

Suggestions

GaN Tabanlı Bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (IMMD) Tasarımı ve Geliştirilmesi
Keysan, Ozan; Karakaya, Furkan; Duymaz, Erencan; Uğur, Mesut; Akgemci, Aysel(2018-12-31)
Bu projenin amacı, süreceği motor ile tümleşik olan, modüler yapıda ve yeni nesil Galyum Nitrat (GaN) transistörler içeren bir motor sürücü sistemi geliştirmektir. Tümleşik modüler motor sürücü (Integrated modular motor drives, IMMD) teknolojisi, temelde güç yoğunluğunu arttırmak amacıyla, motor ile sürücüyü tek bir pakette entegre eden bir teknolojidir. Elektrik motorlarının günümüzde enerji piyasasının yüzde 45’ini oluşturduğu düşünülürse, elektrik motorları ve sürücülerinde enerji verimi artışının ekonom...
SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu
Kocaman, Serdar(2017-12-31)
Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara kolayca entegre olabilmeleri bilgi işlemeyi kolaylaştırır ve birçok kuantum teknolojisi için temel noktayı oluşturur. Bu yöndeki çalışmalardan özellikle fotonik kristal nanokaviteler ve yarı iletken kuantum noktalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde son yıllarda hızlı bir ilerleme görül...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
2-D Elmas Membranli Tedavi Amaçli Mikroüretilmis Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2013-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Citation Formats
M. Ermiş and M. Uğur, “Elektrikli Rayli Ulasim Sistemleri Çekis (Cer) Çevirgeç Sistemi Laboratuvar Prototipinin Gelistirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58963.