Hide/Show Apps

Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu

Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara kolayca entegre olabilmeleri bilgi işlemeyi kolaylaştırır ve birçok kuantum teknolojisi için temel noktayı oluşturur. Bu yöndeki çalışmalardan özellikle fotonik kristal nanokaviteler ve yarı iletken kuantum noktalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde son yıllarda hızlı bir ilerleme görülmüştür. Bu projede de, fotonik kristaller kaviteler kullanılarak elektromanyetik olarak indüklenmiş geçirgenliğin optik benzerinin optimizasyonu yapılması planlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalara ek olarak kavite parametrelerinin optik geçirgenliği nasıl etkilediği sistematik olarak çalışılacaktır. Proje kapsamında numerik olarak tasarlanacak yapıların bir kısmının işbirlikleri sayesinde ürettirilerek testinin yapılması hedeflenmektedir. Fotonik entegre devrelerindeki optik bellek ihtiyacını karşılamaya yönelik olan bu aygıtlar ayrıca çok düşük güç seviyelerinde çalışabileceği için gelişmiş optik haberleşme/ opto-elektronik cihazlar ve tek-foton mantık aygıtları (single-photon logic devices) gibi uygulamalar için de çok uygundur.