Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu

2017-12-31
Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara kolayca entegre olabilmeleri bilgi işlemeyi kolaylaştırır ve birçok kuantum teknolojisi için temel noktayı oluşturur. Bu yöndeki çalışmalardan özellikle fotonik kristal nanokaviteler ve yarı iletken kuantum noktalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde son yıllarda hızlı bir ilerleme görülmüştür. Bu projede de, fotonik kristaller kaviteler kullanılarak elektromanyetik olarak indüklenmiş geçirgenliğin optik benzerinin optimizasyonu yapılması planlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalara ek olarak kavite parametrelerinin optik geçirgenliği nasıl etkilediği sistematik olarak çalışılacaktır. Proje kapsamında numerik olarak tasarlanacak yapıların bir kısmının işbirlikleri sayesinde ürettirilerek testinin yapılması hedeflenmektedir. Fotonik entegre devrelerindeki optik bellek ihtiyacını karşılamaya yönelik olan bu aygıtlar ayrıca çok düşük güç seviyelerinde çalışabileceği için gelişmiş optik haberleşme/ opto-elektronik cihazlar ve tek-foton mantık aygıtları (single-photon logic devices) gibi uygulamalar için de çok uygundur.

Suggestions

Fotonik ve fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans karakterizasyonu
Yerci, Selçuk; Özyurt, Zişan Irem; Turan, Duygu Işinsu; Naghinazhadahmadi, Parisa; Acar, Beran; Şahiner, Mehmet Cem; Hadibrata, Wisnu; Soltanpoor, Wiria(2016-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı yukarıda bilgilerin verilen 12 öğrencinin de tezi ile alakalı olan fotolüminesans ölçümleri vasıtasıyla farklı fotonik ve fotovoltaik sistemlerin karakterizasyonudur. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek ve aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak ve sonuçlar incelenecek ve uygun olanlar rapor edilecektir.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardı...
Elektrikli Rayli Ulasim Sistemleri Çekis (Cer) Çevirgeç Sistemi Laboratuvar Prototipinin Gelistirilmesi
Ermiş, Muammer; Uğur, Mesut(2015-12-31)
Bu projenin öncelikli amaci yakin gelecekte Türkiye’deki rayli ulastirma sistemlerine uygulanabilecek tek faz beslemeli PWM çevirgeç ve üç faz çikisli evirgeçten olusan sistemin (DC Link Converter) a. Bir laboratuvar prototipinin gelistirilmesi ve b. PWM dogrultucu için çesitli dalga sekli sentezleme (waveform synthesizing) ve kontrol tekniklerinin denenerek optimumlarinin belirlenmesidir. Diger bir deyisle, bu alanda ülkede ivedi olarak Arastirma ve Teknoloji Gelistirme çalismasinin yapilmasina ihtiyaç old...
Görüntü işleme ve duyucu verileri ile kapalı alanlarda konumlama sistemi geliştirilmesi
Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra(2016-12-31)
Projenin amacı ev, ofis, alışveriş merkezi, fuar, fabrika gibi kapalı alanlarda kullanılabilecek, hareketli sistemler ve robotlar için görüntü tabanlı bir konumlama ve navigasyon sisteminin geliştirilmesidir. Kapalı alanlarda GPS etkin olarak kullanılamadığı için, halihazırda farklı teknolojik ürünler (Kablolu/Bantlı/Lazerli Sistemler, WiFi/RF/Bluetooth, Jiroskopik sistemler, vb.) geliştirilmiştir. Ancak bu ürünlerin bünyesinde barındırdığı çeşitli kısıtlar nedeniyle, bunların geniş çaplı pratik uygulamalar...
PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi
Ertürk, Ozan; Asil Alptekin, Demet; Akın, Tayfun(2018-12-31)
Yüksek hassasiyete sahip olmalarından dolayı kızılötesi algılama alanında halen tercih edilmekte olan InGaAs teknolojisi, hibiridizasyon işlemi safhasında karşılaşılan problemlerin yanında, yüksek üretim ve hammadde maliyeti ve uzun süren üretim koşulları gibi problemleri de içermektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, kızılötesi algılama alanında alternatif malzeme arayışları halen sürmekte ve yapılan araştırmalar nano-kristaller ve kuantum noktacıklarının üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, p...
Bakır Nanotel Esaslı Şeffaf ve İletken Elektrotların Üretimi ve Karakterizasyonu
Ünalan, Hüsnü Emrah; Çırpan, Ali(2016-12-31)
Bu projenin amacı bakır nanotel elektrot esaslı organik ışık yayan diyotların üretimi gerçekleştirmek ve özelliklerini incelemektir. Projede öncelikle bakır nanoteller çözelti esaslı yöntemle üretilecek, ince film şeklinde çeşitli altlıkların üzerine yoğunluğu kontrol ve tekrar edilebilir şekilde kaplanacak ve filmlerin optoelektronik özellikleri sistematik olarak incelenecektir. Daha sonra sözkonusu ince film elektrotları anot olarak kullanan organik ışık yayan diyotlar (OLEDler) üretilecektir. Projenin s...
Citation Formats
S. Kocaman, “Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62059.